Kontakt

iSecure Sp. z o.o.
ul. Narbutta 22 lok. 23,
02-541 Warszawa

telefon: (+48 22) 126 58 54
tel. kom.: (+48) 723 332 533 lub (+48) 607 271 915
faks: (+48 22) 378 26 34

e-mail:

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000346686, kapitał zakładowy 5 000,00 zł opłacony w całości. NIP: 5252471782, REGON: 142229729.

Formularz kontaktowy