Ochrona danych osobowych

Świadczymy usługi doradcze w pełnym zakresie:

• przeprowadzamy profesjonalny audyt ochrony danych osobowych, w tym audyt mający na celu zaprezentowanie rekomendacji w kontekście wdrożenia wymogów RODO
• przygotowujemy wszystkie niezbędne i wymagane przez przepisy prawa dokumenty, w tym politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych
• rejestrujemy zbiory danych w GIODO
• przejmujemy obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), a po wejściu w życie RODO także Inspektora Ochrony Danych (IOD)
• reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych przed GIODO

Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Zapewniamy następujące usługi:

  • testy penetracyjne (kontrolowane próby przełamania zabezpieczeń
  • audyt informatyczny
  • opieka administracyjna nad infrastrukturą informatyczną
  • audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji pod kątem zgodności z normą
  • PN-ISO/IEC 27001:2007
  • wdrażanie Planów Ciągłości Działania
Operatorzy telekomunikacyjni i pocztowi

Dla operatorów pocztowych i przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczymy usługi polegające na przygotowaniu kompletnego planu (bądź planów) działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

W imieniu Klienta przeprowadzamy wszelkie niezbędne uzgodnienia, prowadzimy korespondencję z właściwymi urzędami, a na koniec sporządzamy procedury, które następnie przekazujemy do zatwierdzenia w UKE.

Szkolenia

W naszej ofercie znaleźć można zarówno szkolenia otwarte (kursy dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, warsztaty dla sklepów internetowych) jak i zamknięte, tworzone z myślą o Kliencie, który chciałby przeszkolić wybraną grupę pracowników tak, by prezentowany materiał odzwierciedlał w 100% jego oczekiwania.

Wszystkie nasze szkolenia mają charakter praktyczny i warsztatowy, ponieważ prowadzone są przez trenerów, którzy na co dzień świadczą usługi doradcze.

Wsparcie prawne dla e-Commerce

Z myślą o bezpiecznych i zgodnych z prawem regulaminach sklepów internetowych, przygotowaliśmy dla Państwa aplikację webową Segido.pl w 100% dedykowaną branży eCommerce. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą pod tym linkiem.

Działalność wydawnicza

Od maja 2012 r. rozszerzyliśmy ofertę o działalność wydawniczą. Naszym pierwszym wydawnictwem jest Prevent Magazine.

Prevent Magazine to profesjonalne pismo poświęcone bezpieczeństwu informacji, tworzone od początku do końca przez praktyków, którzy na co dzień rozwiązują problemy z obszarów takich jak ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo aplikacji i systemów informatycznych, mobile, zarządzanie ryzykiem czy ciągłość działania. Stawiamy na praktyczne artykuły i porady, które bez problemu może wykorzystać w swoim biznesie zarówno właściciel małej czy średniej firmy, jak również pracownicy działu bezpieczeństwa w dużej, międzynarodowej korporacji.

Prevent Magazine dostępny jest on-line, w cyklu kwartalnym, wyłącznie dla zarejestrowanych prenumeratorów.

Zapraszamy na stronę www.prevent-magazine.pl