ochrona danych osobowych szkolenie

Kurs ABI / RODO (rozszerzony - 2 dniowy)

Rok 2018 będzie prawdziwym wyzwaniem dla osób pełniących funkcję administratora bezpieczeństwa informacji (ABI), ponieważ wówczas wejdą w życie nowe przepisy unijne - tzw. ogólne rozporządzenie o ochrony danych (RODO). Następcą ABI ma być Inspektor Ochrony Danych (IOD), ale to nie jedyna zmiana, to raczej przysłowiowy wierzchołek góry lodowej, ponieważ nowości będzie znacznie więcej. Dlatego też podczas naszego odświeżonego kursu ABI, który organizujemy od 2010 r. będziemy uczyć:

 • jak przygotować się do wdrożenia postanowień ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (RODO)
 • przeprowadzania audytu ochrony danych osobowych w świetle UODO i RODO
 • stwierdzania, kiedy potrzebne jest uzyskanie zgody na przetwarzanie danych i jaką powinna ona mieć formę
 • opracowywania polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, a także dokumentów wynikających z RODO
 • odpowiedniego zachowania w czasie postępowania administracyjnego przed GIODO (odpowiedzi na wnioski, kontrola)
 • rozumienia tego, jak ważne jest przygotowywanie umów odnośnie powierzenia przetwarzania danych osobowych

Koszt: 1 200 zł netto (do podanej kwoty należy doliczyć 23% VAT) 

Rabaty: -15% dla drugiej i następnej osoby z tej samej firmy / instytucji

Miejsce: Warszawa

Terminy:

 • 11 - 12 października
 • 8 - 9 listopada
 • 29 - 30 listopada

Nasi trenerzy: Katarzyna Ułasiuk, Michał Sztąberek

Agenda i formularz uczestnictwa

ochrona danych osobowych audyt

Kurs ABI / RODO (podstawowy - 1 dniowy)

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, które wejdą w życie 25 maja 2018 r. wraz z tzw. ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Wspomniane przepisy zastąpią obowiązującą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz wydane do niej przepisy wykonawcze, ponieważ będą obowiązywały bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich UE. 

Adresaci szkolenia:

 • Właściciele małych i średnich firm chcący poznać wymogi w zakresie ochrony danych osobowych,
 • Pracownicy wyznaczeni do sprawowania opieki nad kwestiami związanymi z ochroną danych osobowych w ramach organizacji,
 • Administratorzy bezpieczeństwa informacji, pełnomocnicy, koordynatorzy ds. ochrony danych, w tym osoby odpowiedzialne za nadzór bezpieczeństwa IT.

 Cele szkolenia:

 • Przygotowanie się na zmiany wynikające z rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych

Koszt: 750 zł netto + 23% VAT

Rabaty: -15% dla drugiej i następnej osoby z tej samej firmy / instytucji

Miejsce: Warszawa

Najbliższe terminy:

 • 18 października
 • 15 listopada
 • 7 grudnia

Nasi trenerzy: Michał Sztąberek, Olga Skotnicka

Agenda i formularz uczestnictwa

Szkolenia zamknięte

Wśród oferowanych przez nas kursów są również szkolenia zamknięte związane z tematyką ochrony danych osobowych, a także z usługami świadczonymi przez Internet. Zawsze najpierw dokładnie badamy konkretne zapotrzebowania w danej firmie i dopiero w tym momencie prezentujemy Klientowi ostateczną wersję agendy, którą może zatwierdzić lub uzupełnić o sugerowane zagadnienia.

Możemy się pochwalić już ponad 100 zrealizowanymi szkoleniami, np. dla instytucji oraz przedsiębiorstw z następujących branż:

 • ubezpieczeniowej
 • IT i sektora nowych technologii
 • marketingowej, reklamowej i PR
 • finansowej
 • turystycznej
 • administracyjnej (urzędy samorządowe i publiczne)
 • szkolnictwa
 • NGO
 • usług medycznych i farmacji
 • nieruchomościowej (deweloperzy, pośrednicy).

Proponowane przez nas kursy pozwalają uzyskać praktyczną wiedzę z pogranicza IT oraz prawa. Jest ona przekazywana w sposób zrozumiały przez specjalistów, którzy pełnią obecnie funkcję ABI.