Plany działań dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Nasza oferta dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych obejmuje:

  • prowadzenie niezbędnej do dokonania uzgodnień korespondencji z właściwymi urzędami
  •  analizę potencjalnych szczególnych zagrożeń i ocena ich wpływu na infrastrukturę przedsiębiorcy
  • analizę wskazanych przez właściwe urzędy uzgadniające plany potrzeb współpracy z podmiotami i służbami wykonującymi zadania w zakresie ratownictwa, niesienia pomocy ludności, etc.
  • przygotowanie procedur współpracy w właściwymi urzędami
  • przygotowanie procedur współpracy z innymi przedsiębiorcami w przypadku wystąpienia szczególnych zagrożeń
  • opracowanie planu (planów) działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń i pomoc w uzgodnieniu

Plany działań dla operatorów pocztowych

Nasza oferta dla operatorów pocztowych obejmuje:

  • prowadzenie niezbędnej do dokonania uzgodnień korespondencji z właściwymi urzędami
  • analizę potencjalnych szczególnych zagrożeń i ocena ich wpływu na urządzenia i obiekty wykorzystywane przy świadczeniu usług pocztowych oraz na ciągłość świadczenia usług pocztowych przez operatora
  • przygotowanie procedur współpracy w właściwymi urzędami oraz organami państwowymi oraz pomoc w ich uzgodnieniu
  • opracowanie planu (planów) działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń