iSecure logo

easyRODO, czyli właściwe zarządzanie zgodami marketingowymi

Czy budujesz bazę klientów i zbierasz ich zgody?

Czy jesteś pewny, że system, z którego korzystasz, w każdym czasie odnotuje, jaka zgoda, kiedy i przez kogo została wyrażona?

Czy pamiętasz o zasadzie przejrzystości i prawie do bycia zapomnianym (usunięcia danych)?

RODO nakłada określone obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych, a zwłaszcza dotyczące prawidłowego zarządzania zgodami (np. udowodnienie wyrażenia zgody, realizacja prawa do odwołania zgody).

System easyRODO powstał w odpowiedzi na potrzebę uporządkowania i dostosowania aktualnych baz klientów do wymagań RODO oraz zarządzania nowo zbieranymi danymi osobowymi klientów zgodnie z RODO.

To gotowe rozwiązanie dla Ciebie jest efektem naszej współpracy z Over Cloud – dostawcą easyRODO. Połączyliśmy naszą wiedzę merytoryczną w zakresie RODO z doświadczeniem naszego partnera Over Cloud, który zajmuje się tworzeniem dedykowanych oprogramowań dla biznesu.

Dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań easyRODO jest w pełni dostosowane do wymagań RODO.

System ten zapewnia szerokie możliwości w zakresie zarządzania zawartością i sposobem działania zgód marketingowych.

Funkcjonalności systemu easyRODO

 • dodawanie pojedynczych lub wielu zgód marketingowych,
 • edytowanie i usuwanie wpisów z bazy danych,
 • rejestrowanie zmian dokonywanych w aplikacji,
 • rejestrowanie przez kogo te zmiany zostały wprowadzone,
 • realizacja prawa do wglądu w swoje dane osobowe zgromadzone przez dany podmiot, w tym spełnienie żądań osób fizycznych,
 • wycofanie zgody w każdej chwili – w sposób prosty i przejrzysty.

Dla kogo?

easyRODO kierujemy do firm – zwłaszcza właścicieli małych firm lub osób zarządzających bazami marketingowymi w firmach, którzy:

 • przetwarzają dane osobowe swoich klientów, a tym samym chcą stworzyć bazę klientów zgodną z regulacjami RODO,
 • potrzebują narzędzia, które umożliwi szybkie zarządzanie zgodami marketingowymi oraz ograniczy dostęp do danych dla osób nieupoważnionych,
 • chcą uporządkować i dostosować aktualną bazę klientów do wymagań RODO.

Jak to działa?

Całość systemu oparta jest o bazę danych dostępną online. Każdy użytkownik systemu (Operator, Administrator), aby korzystać z systemu, musi podać login i hasło. Logowanie do systemu odbywa się poprzez dedykowaną witrynę: https://easy-rodo.pl.

Dla każdego klienta adres jest taki sam. Na etapie uruchamiania w systemie nowego dostępu definiowana jest osobna baza danych dedykowana organizacji, w której dany operator pracuje.

System easyRODO został przetestowany pod kątem bezpieczeństwa danych (odbyły się testy penetracyjne) i jest systemem bezpiecznym, spełniającym wymagania RODO.

Bazy Klientów są od siebie odseparowane - nie mieszają się

Zapewniane są dwa poziomy dostępów: 

 • Użytkownik
 • Administrator

Jako Klient będziesz mieć dwie opcje obsługi bazy danych:

 • u Klienta
 • w Over Cloud

Zapewniane są dwa poziomy dostępów:

 • Użytkownik - możliwość dodawania rekordów, możliwość podglądu dodanych przez siebie rekordów;
 • Administrator - możliwość dodawania, modyfikacji rekordów, możliwość podglądu rekordów dodanych przez wszystkich użytkowników danej instancji, jak i ich usuwania. Administrator posiada również dostęp do wszystkich operatorów.

Jako Klient będziesz mieć dwie opcje obsługi bazy danych:

 • u Klienta - aplikacja hostowana jest przez Over Cloud (partnera iSecure i dostawcę oprogramowania easyRODO), ale podpięta jest pod bazę danych Klienta.
 • w Over Cloud - aplikacja i baza przechowywana jest na polskim serwerze w ramach usługi Over Cloud.

Co zyskujesz z easyRODO?

Pełne bezpieczeństwo i zgodność z RODO na etapie budowania i zarządzania bazą klientów, poprzez:
 • możliwość spełnienia żądań osób fizycznych w zakresie ich praw (art. 15 – 22 RODO),
 • pełne odnotowywanie historii klienta w systemie,
 • rabat 10% na audyt w przedmiocie ochrony danych osobowych prowadzony przez iSecure,
 • wsparcie merytoryczne ze strony iSecure.

Zakres praw osób fizycznych (art. 15 – 22 RODO)

 • prawa dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
 • prawa sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO),
 • prawa żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
 • prawa wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 • prawa do otrzymania danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 • prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO),
 • prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

Oferta

easyRODO Basic
Obejmuje dostęp i możliwość korzystania z aplikacji easyRODO (bez konsultacji merytorycznej w zakresie wymagań RODO).
Cena jest ustalana indywidualnie z Klientem i zależy od ilości użytkowników (do 10 użytkowników, od 11 do 30 użytkowników, i powyżej 30 użytkowników)
easyRODO Business
Obejmuje dostęp i możliwość korzystania z aplikacji easyRODO + konsultacje merytoryczne z iSecure w wymiarze 5h.
Cena jest ustalana indywidualnie z Klientem i zależy od ilości użytkowników (do 10 użytkowników, od 11 do 30 użytkowników, i powyżej 30 użytkowników)
easyRODO Enterprise
Obejmuje dostęp i możliwość korzystania z aplikacji easyRODO + świadczenie przez iSecure wsparcia w zakresie outsourcingu IOD (pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych u Klienta).
Cena jest ustalana indywidualnie z Klientem.

System stanowi konfigurowalną bazę danych, która może zostać dopasowana do wymagań klienta.

Dzięki merytorycznej opiece firmy iSecure masz również zapewnione wsparcie w realizacji istotnych obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Dowiedz się więcej o easyRODO

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp do wersji demo wraz ze szczegółową instrukcją - skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o easyRODO.

Wsparcie merytoryczne w zakresie RODO
Katarzyna Ułasiuk
Członek Zarządu iSecure Sp. z o.o.
Pytania dotyczące funkcjonalności aplikacji i sposobu jej działania
Robert Czekański
Customer Support & Service Manager w Over Cloud Sp. z o.o.
Zapis do newslettera
Dodanie e-maila i potwierdzenie "Zapisz się" oznacza zgodę na przetwarzanie przez iSecure Sp. z o.o. podanego adresu e-mail w celu wysyłania newslettera o usługach, wydarzeniach, czy innych działaniach dotyczących naszej Spółki