Strona główna

Ochrona danych osobowych i audyt RODO

Audyt i wdrożenie RODO

Audyt RODO ma na celu  weryfikację obecnego stanu ochrony danych osobowych oraz ocenę stopnia przygotowania na zmiany wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO/GDPR). Wdrożenie RODO obejmuje dwa etapy: dostosowanie procesów przetwarzania danych oraz dostosowanie środowiska teleinformatycznego.

Audyt ochrony danych osobowych

Audyt ochrony danych osobowych, prowadzony przez ekspertów iSecure służy zidentyfikowaniu wszystkich procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Outsourcing IOD - Funkcji inspektora ochrony danych (IOD)

Usługa outsourcingu, czyli powierzenie ekspertom z iSecure zadań i odpowiedzialności spoczywających na Administratorze Bezpieczeństwa Informacji / Inspektorze Ochrony Danych to najefektywniejsza forma współpracy. Jej największą zaletą dla klienta jest to, że w efektywny kosztowo sposób zapewnia sobie bezpieczeństwo procesów przetwarzania danych osobowych.

Przygotowanie dokumentacji

Niezbędnym elementem wdrożenia systemu ochrony danych osobowych jest opracowanie wymaganej przez prawo dokumentacji. Jej brak to powszechna niezgodność, którą wykrywamy w trakcie audytów.