iSecure logo
Ochrona danych osobowych

Audyt ochrony danych osobowych

Audyt ochrony danych osobowych, prowadzony przez ekspertów iSecure służy zidentyfikowaniu wszystkich procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych. W ramach podejmowanych działań badamy w szczególności:

  • jakie procesy przetwarzania danych osobowych realizowane są przez klienta oraz jaki jest jego status w stosunku do przetwarzanych danych (administrator danych, współadministrator, procesor)
  • kryteria legalności posiadanych danych osobowych (klauzule, obowiązki informacyjne, zasady przetwarzania danych, itd.)
  • stosowane środki organizacyjno-proceduralne (wdrożone polityki bezpieczeństwa, procedury obiegu dokumentów, itd.),
  • stosowane środki techniczne (sposób zabezpieczania zasobów na stacjach roboczych, komputerach przenośnych, serwerach, itd.)
  • inne elementy mające wpływ na ochronę danych

Audyt ochrony danych osobowych - Raport

Formalnym zakończeniem audytu jest sporządzenie raportu i przedstawienie wyników kadrze zarządzającej. Tworzone przez iSecure raporty zawierają m. in.:

  • opis stanu faktycznego
  • opis nieprawidłowości wraz ze wskazaniem potwierdzających je dowodów
  • ocenę ryzyka
  • rekomendowane działania naprawcze (zalecenia).
Kontakt
Michał Sztąberek
Prezes Zarządu