iSecure logo
Szkolenia i Edukacja – IOD, RODO

Kurs dla Inspektorów Ochrony Danych (IOD)

Celem naszego kursu (realizowanego nieprzerwanie od 2010 r. w wersji dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji) jest przygotowanie osób chcących pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) do prawidłowego wypełniania obowiązków wynikających zarówno z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (RODO, przepisy krajowe), jak i dobrych praktyk (np. elementy normy ISO 27001, wytyczne Grupy Roboczej Art. 29).

Nasi trenerzy to osoby posiadające długoletnie, bogate i praktyczne doświadczenie związane z doradztwem w zakresie ochrony danych osobowych, w tym poprzez wypełnianie zadań IOD.

Wśród tematów, które poruszamy w trakcie kursu są m.in. następujące zagadnienia:

 • Jak przygotować audyt RODO?
 • Jak powinien przebiegać proces wdrażania RODO w organizacji?
 • Czym są przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych?
 • Jak skutecznie zebrać zgodę na przetwarzanie danych i dopełnić obowiązki informacyjne?
 • Czym jest profilowanie, o którym mowa w RODO i jak profilować, by było to zgodne z
  przepisami?
 • W jaki sposób należy ukształtować relacje administrator – podmiot przetwarzający?
 • Czego możemy spodziewać się po nowych uprawnieniach przysługujących podmiotom
  danych (prawo do bycia zapomnianym, uprawnienie do przenoszenia danych, itd.)?
 • Co to znaczy, że środki techniczne i organizacyjne mają być dobrane w oparciu o analizę
  ryzyka?
 • Jak powinna wyglądać polityka bezpieczeństwa w świetle RODO?
 • Czym jest ocena skutków przetwarzania danych (DPIA) i czy każda organizacja ma obowiązek
  ją przeprowadzić?
 • Jak poradzić sobie z koniecznością notyfikowania naruszeń ochrony danych osobowych?
 • Jakie mogą być konsekwencje z tytułu niewdrożenia wymogów RODO w organizacji?

 

Koszt: 1000 zł netto (do podanej kwoty należy doliczyć 23% VAT)

Miejsce: Warszawa

Kontakt
Maria Lothamer
Wiceprezes Zarządu