iSecure logo
Szkolenia i Edukacja – IOD, RODO

Szkolenie RODO - Unijna (r)ewolucja w zakresie ochrony danych osobowych

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie najważniejszych zagadnień i zmian wynikających z RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Przepisy te w całości zastąpiły poprzednio stosowaną ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz wydane do niej przepisy wykonawcze.

Nasze szkolenie RODO adresujemy do:

  • właścicieli małych i średnich firm chcący poznać wymogi RODO,
  • pracowników wyznaczonych do wdrażania RODO oraz sprawowania opieki nad kwestiami związanymi z ochroną danych osobowych w ramach organizacji,
  • inspektorów ochrony danych, pełnomocników, koordynatorów ds. ochrony danych, w tym osób odpowiedzialnych za nadzór nad bezpieczeństwem IT.

Szkolenie RODO - cennik

Koszt: 600 zł netto + 23% VAT

Miejsce: Warszawa

Nasi trenerzy to osoby posiadające długoletnie, bogate i praktyczne doświadczenie związane z doradztwem w zakresie ochrony danych osobowych, w tym poprzez wypełnianie obowiązków IOD (a przed wejściem w życie RODO - Administratorów Bezpieczeństwa Informacji). Dzięki temu klient otrzymuje pakiet wiedzy obejmującej najważniejsze zagadnienia prawne, IT, ale i te wynikające z dobrych praktyk (m.in. norma ISO 27001, wytyczne Grupy Roboczej Art. 29, wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych).

Kontakt
Maria Lothamer
Wiceprezes Zarządu