iSecure logo
Webinar z cyklu "RODO pod lupą"

Praca zdalna a ochrona danych osobowych w świetle zmian w KP

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 lutego. Vacatio legis wynosi 2 miesiące. Zmiany w Kodeksie pracy dotyczące pracy zdalnej wchodzą w życie, a co za tym idzie - zmieni się sporo zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych regulacji na polskim rynku pracy. Co zatem nas czeka?
Data: 28.02.2023 r.
Godzina: 10:00 (1:30h)

Opis webinaru

Praca zdalna, była używana przez niektórych pracodawców długo przed pandemią. Jednak dopiero w czasie pandemii zwrócono uwagę na to, że ta wygodna dla wielu osób forma pracy, nie znajduje żadnego oparcia w polskim prawie. Wielu pracodawców wskazywało pracę zdalną jako jeden z tzw. „benefitów”. Z kolei inni, z uwagi na brak norm prawnych z nią związanych, nie uznawali tej formy pracy.

Po wielu miesiącach oczekiwania uchwalono przepisy zmieniające Kodeks pracy, m.in. w zakresie pracy zdalnej i prewencyjnej kontroli trzeźwości.  Oznacza to, że 2023 rok to rok rewolucyjny, który unormuje zasady pracy zdalnej.

Jak pracować zdalnie z uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych? W jaki sposób kontrolować pracowników? Co jest do zrobienia z perspektywy zgodności z RODO?

Dołącz do naszego webinarium, na którym podzielimy się m.in. naszym własnym doświadczeniem. RODO pod lupą to cykl praktycznych warsztatów, podczas których pokażemy Ci krok po kroku, jak realizować konkretne obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Czego się dowiesz z webinarium?

Jak pracować zdalnie z uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych?

Wykonywanie obowiązków poza miejscem pracy może rodzić wiele ryzyk – nieodpowiednie zabezpieczenie danych osobowych podczas przewożenia ich do miejsca wykonywania pracy zdalnej, ujawnianie informacji służbowych domownikom, brak ochrony zawartości ekranu komputera przed dostępem osób postronnych, praca z dokumentami papierowymi i ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych to tylko niektóre z nich. Opowiemy Ci dokładnie, jak kwestia bezpiecznej pracy zdalnej powinna być realizowana naszym zdaniem.

W jaki sposób kontrolować pracowników?

Nowe przepisy upoważniają pracodawcę do przeprowadzania kontroli pracownika w miejscu wykonywania przez niego pracy zdalnej. Kontrola taka będzie opierała się na zasadach określonych przez strony w regulaminie, poleceniu pracy zdalnej bądź w porozumieniu zawartym z pracownikiem przez pracodawcę. Kontroli ma podlegać m.in. przestrzeganie wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedury ochrony danych osobowych w miejscu wykonywania pracy. Kontrola będzie mogła zostać zrealizowana w miejscu wykonywania pracy zdalnej – czyli najczęściej w prywatnym mieszkaniu czy domu pracownika. Jak przeprowadzić taką kontrolę nie naruszając prywatności pracownika wykonującego pracę zdalną?

Co jest do zrobienia z perspektywy zgodności z przepisami?

Zgodnie z art. 67(26) § 1 Kodeksu pracy: „Na potrzeby wykonywania pracy zdalnej pracodawca określa procedury ochrony danych osobowych oraz przeprowadza, w miarę potrzeby, instruktaż i szkolenie w tym zakresie”. Z przepisu nie wynika zatem, co konkretnie powinno być uregulowane w procedurach – ustawodawca zostawia tę kwestię pracodawcom. Spróbujemy podpowiedzieć Ci, jak zaprojektować procedury, aby były jak najbardziej kompletne i zgodne z RODO.

Prowadzący

Nina Zacharska
Specjalista ds. ochrony danych osobowych w iSecure Sp. z o.o.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. W zakresie ochrony danych osobowych swoje doświadczenie i umiejętności budowała, pełniąc funkcję Inspektora Ochrony Danych w wielu jednostkach sektora finansów publicznych. Od 2018 r. przeprowadzała i nadzorowała liczne audyty, wdrażała dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych, przeprowadzała szkolenia oraz świadczyła doraźną pomoc w zakresie zgodności procesów przetwarzania danych zarówno w małych, jak i dużych podmiotach sektora publicznego.

Katarzyna Ułasiuk-Delamare
Członek Zarządu w iSecure Sp. z o.o.

Prawnik specjalizujący się doradztwie z zakresu ochrony danych osobowych. Dotychczasowe osiągnięcia obejmują bezpośrednią współpracę z podmiotami z sektora finansowego, takimi jak banki, instytucje faktoringowe i leasingowe, a także z branży deweloperskiej. Certyfikowany audytor normy ISO 27001, a także Członkini Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych oraz SABI (Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych).

O iSecure

Działamy na rynku nieprzerwanie od 2010 r. Przeprowadzamy audyty i wdrażamy RODO, przejmujemy pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD). Wspieramy w przeprowadzeniu testów penetracyjnych oraz testów bezpieczeństwa aplikacji. Prowadzimy szkolenia (stacjonarnie, w formie webinarium lub e-learning). Przygotowujemy klientów do wdrożenia normy ISO 27001.

W 2022 r. wyodrębniliśmy markę iSecure Legal, w ramach której oferujemy wsparcie prawne w obszarach takich jak: e-commerce, prawo pracy, własność intelektualna, prawo IT i nowych technologii, obsługa Spółek, AML, prawo sportowe.

Zapis do newslettera
Dodanie e-maila i potwierdzenie "Zapisz się" oznacza zgodę na przetwarzanie przez iSecure Sp. z o.o. podanego adresu e-mail w celu wysyłania newslettera o usługach, wydarzeniach, czy innych działaniach dotyczących naszej Spółki