iSecure logo
Strona główna

Zespół

Partnerzy Zarządzający

Michał Sztąberek

Prezes Zarządu

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Audytor wiodący wg normy PN/ISO 27001. Tematyką bezpieczeństwa informacji, w szczególności zaś ochroną danych osobowych zajmuje się od 2006 r., pracując kolejno w dwóch firmach konsultingowych, a obecnie współprowadząc iSecure (od 2010 r.). Od tamtego czasu zrealizował z powodzeniem kilkadziesiąt projektów w zakresie dostosowania działalności firm i instytucji do wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (a od 2018 r. do wymogów RODO), aktów wykonawczych oraz przepisów szczególnych, brał udział w licznych postępowań administracyjnych prowadzonych przez GIODO (usuwanie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych u Klienta) oraz prowadził szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Posiada ponadto doświadczenie wykładowcy akademickiego. Od lat pełni funkcje administratora bezpieczeństwa informacji (obecnie inspektora ochrony danych) m.in. w Grupie Multikino oraz Grupie CD Projekt. Od czerwca 2019 r. wiceprezes Związku Firm Ochrony Danych Osobowych. Publikował artykuły m.in. w takich tytułach jak: „Rzeczpospolita”, „Dziennik Gazeta Prawna”, „PC World”, „Personel i Zarządzanie”. Współautor trzech książek poświęconych ochronie danych osobowych – "RODO. Przewodnik ze wzorami" (Wolters Kluwer, 2018), „Bezpieczeństwo danych osobowych. Praktyczny przewodnik” (Presscom, 2017) oraz „Obowiązki pracodawcy związane z ochroną danych osobowych pracownika” (Wolters Kluwer, 2016)

Wolne chwile uwielbia spędzać na planowaniu kolejnych podróży, koniecznie w towarzystwie żony i syna Eryka. A gdy już wyjedzie, relaksuje się nadrabiając zaległości w czytaniu książek SF i fantasy.

Maria Lothamer

Wiceprezes Zarządu

Jest absolwentką Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej oraz Wydziału Inżynierii Produkcji, kierunek Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w środowisku IT Politechniki Warszawskiej (studia podyplomowe).

Tematyką ochrony danych osobowych zajmuje się zawodowo od 2008 r. zaczynając w jednej z firm konsultingowych, a od początku 2010 r. współprowadząc firmą iSecure. Zrealizowała wiele projektów w zakresie dostosowania działalności firm i instytucji publicznych/samorządowych do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, jej aktów wykonawczych oraz przepisów szczególnych oraz RODO. Przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, pełniła funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), a obecnie pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) u stałych Klientów iSecure. Ma na swym koncie kilka publikacji w zakresie ochrony danych osobowych np. w magazynie „Hurt i Detal”, „Dzienniku Gazecie Prawnej”, czy w „Marketingu w praktyce”.

Wolny czas spędza na łonie natury lub poszerzając swoje ukryte umiejętności kulinarne :)

Katarzyna Ułasiuk

Członek Zarządu

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalista w tematyce ochrony danych osobowych, posiadająca ponadto doświadczenie w obsłudze podmiotów z zakresu e-commerce, ochrony praw konsumenta oraz prawa własności intelektualnej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała udzielając wsparcia prawnego w formie stałej lub doraźnej obsługi prawnej, realizacji projektów audytowych, bądź poprzez pełnienie w praktyce funkcji Inspektora Ochrony Danych (a wcześniej Administratora Bezpieczeństwa Informacji).

Dotychczasowe osiągnięcia obejmują bezpośrednią współpracę z podmiotami z sektora finansowego, takimi jak banki, instytucje faktoringowe i leasingowe, a także z branży deweloperskiej, marketingowej, leczniczej, wydawniczej, motoryzacyjnej, rekrutacyjnej. W iSecure odpowiada także za realizację projektów międzynarodowych.

Jako prelegent wyjaśnia tematykę z zakresu ochrony danych osobowych podczas szkoleń, seminariów i konferencji. Regularnie publikuje artykuły w „Pulsie Biznesu” oraz na blogu iSecure. Współautorka książki pt. „Bezpieczeństwo danych osobowych. Praktyczny przewodnik” (Presscom, 2017).

W wolnych chwilach poświęca czas zainteresowaniom związanym z pogłębianiem informacji na temat II wojny światowej, odwiedza muzea i wystawy, poznaje analizy incydentów w ruchu lotniczym, a także wyszukuje kolejnych rzadkich okazów do małej kolekcji ceramiki użytkowej.

Konsultanci

Olga Skotnicka

Kierownik Oddziału w Bydgoszczy / Specjalista ds. ochrony danych osobowych

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała w firmie windykacyjnej EGB Investments S.A., gdzie rozpoczynała swoją pracę w Wydziale Wierzytelności Biznesowych, następnie zaś pełniła funkcję Pełnomocnika ds. Systemów Zarządzania. Jest certyfikowanym audytorem i pełnomocnikiem w zakresie dwóch systemów zarządzania tj. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001. Zdobyła także wiele wartościowych doświadczeń i umiejętności dzięki pełnieniu funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Przeprowadzała i nadzorowała w tych zakresach liczne audyty, podczas których badała zgodność i dostosowanie danych procesów. Współpracuje również z Wyższą Szkołą Gospodarki (oddział Bydgoszcz), gdzie prowadzi szereg prelekcji i wykładów z zakresu ochrony danych osobowych, prawa gospodarczego i prawa zamówień publicznych.

W iSecure, jako specjalistka ds. ochrony danych osobowych udziela wsparcia w tym przedmiocie w formie stałej lub doraźnej obsługi prawnej oraz realizacji projektów audytowych u klientów Spółki.

W przeszłości, jako 19 latka zawodowo bujała w obłokach pracując jako stewardessa, co do dzisiaj pozostaje jej wielką pasją. Poza tym jest instruktorem prawa jazdy kat B i zapaloną harcerką.

Piotr Miśkiewicz

Specjalista ds. ochrony danych osobowych

Z wyróżnieniem ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją pracę magisterską pt. „Zasady przetwarzania danych osobowych” obronił pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Wierzbowskiego, a skupił się w niej na porównaniu stanu prawnego pod rządami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz tym, który będzie obowiązywał od 25 maja 2018 r., gdy zacznie być bezpośrednio stosowane ogólne rozporządzenie o ochronie danych  (RODO/GDPR). W trakcie studiów odbył liczne praktyki zawodowe w kancelariach prawnych, w tym w kancelarii GRAU Rechtsanwälte LLP w Hamburgu. Wspierał również jako wolontariusz Fundację „Academia Iuris”, gdzie m.in. przygotowywał opinie prawne, a także sporządzał pisma procesowe dla klientów. Uczestniczył w konferencjach poświęconym prawom człowieka oraz prawu gospodarczemu Unii Europejskiej.

W wolnym czasie uprawia crossfit oraz pływanie, pasjonuje się backpackingiem oraz literaturą.

Michał Komarnicki

Specjalista ds. ochrony danych osobowych

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Obecnie jest doktorantem na macierzystej uczelni w Katedrze Historii Państwa i Prawa Polskiego.

Przez ponad dekadę związany z branżą finansowo-windykacyjną. Posiada ogromną i specjalistyczną wiedzę, popartą ponad 10-letnim doświadczeniem, z zakresu due diligence (współpracował w tym zakresie z Big Four), dochodzenia roszczeń, prawa i postępowania cywilnego, zabezpieczeń, analizy ryzyka i modelowania. Przez ostatnie lata kierował kilkuosobowym zespołem prawników odpowiedzialnym za pakiety wierzytelności o kapitalizacji przekraczającej 1 mld złotych. Współpracował z największymi podmiotami polskimi oraz zagranicznymi w branży finansowej.

W wolnym czasie dydaktyk akademicki od 2013 r. Prowadził wykłady i ćwiczenia na takich uczelniach jak: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

W iSecure odpowiedzialny za obsługę klientów m.in. z branży odzieżowej, hotelarskiej oraz deweloperskiej.

Autor publikacji oraz prelegent na konferencjach naukowych – z zakresu NGO, historii prawa i myśli prawniczej, zarządzania.

Olga Jaworowska

Specjalista ds. ochrony danych osobowych

Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, permanentnie dążąca do poszerzania wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności, ukończyła studia podyplomowe z ochrony danych osobowych i informacji niejawnych (także na UKSW). Obecnie zgłębia wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Uczestniczyła w wielu seminariach, konferencjach i szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w kancelarii prawnej oraz jako specjalista ds. ochrony danych osobowych lub Inspektor Ochrony Danych współpracując głównie z podmiotami z branży medycznej, transportowej, motoryzacyjnej, hotelowej, marketingowej oraz HR. Zrealizowała liczne projekty mające na celu dostosowanie działalności podmiotów prywatnych do wymogów RODO.

Pomimo zamiłowania do literatury, RODO pozostaje wciąż numerem jeden w rankingu najczęściej czytanych pozycji. W wolnych chwilach biega i uprawia piesze wędrówki po górach.

Agnieszka Rapcewicz

Specjalista ds. ochrony danych osobowych

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studia ukończyła z wyróżnieniem. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. W 2016 r. złożyła egzamin adwokacki i uzyskała wpis na listę adwokatów (aktualnie jest adwokatem niewykonującym zawodu).

Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego, własności intelektualnej, ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii. Realizowała projekty audytowe i wdrożeniowe z zakresu ochrony danych osobowych (w szczególności wdrożenie RODO). Zajmowała się także bieżącym doradztwem na rzecz klientów w zakresie prawa ochrony danych osobowych, wspieraniem inspektorów ochrony danych osobowych klientów oraz prowadzeniem szkoleń.

Dotychczas doradzała podmiotom z sektora farmaceutycznego, usług płatniczych, logistyki wewnętrznej, HR, tłumaczeń, brokerów ubezpieczeniowych oraz podmiotom opierającym swoją działalność na rozwiązaniach technologiczno-informatycznych przy wykorzystaniu Big Data i narzędzi marketingowych.

Aktualnie jest słuchaczem studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Interesuje ją wykorzystanie nowych technologii w biznesie, w tym również w zawodzie prawnika.

W wolnych chwilach rozwija swoje umiejętności fotograficzne oraz podróżuje z mężem i dziećmi.

Dział Prawny

Ewa Eluszkiewicz

Radca Prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Aplikację radcowską odbywała przy OIRP w Toruniu i w 2013 r. zdała egzamin zawodowy. Doświadczenie z zakresu ochrony danych osobowych zdobywała w firmie windykacyjnej EGB Investments S.A. pracując jako radca prawny w Biurze Obsługi Korporacyjnej w Wydziale Compliance, gdzie wspierała ABI w wykonywaniu jego bieżących obowiązków, opiniowała umowy i procesy przetwarzania danych osobowych oraz współpracowała z organami nadzoru, w tym GIODO. Prowadzi własną Kancelarię.

W iSecure odpowiada za prawne wsparcie zespołu audytorów i inspektorów ochrony danych w szczególności poprzez sporządzanie opinii i analiz prawnych w zakresie RODO i przepisów krajowych.

W wolnych chwilach lubi czytać książki, biegać i szydełkować. Pasjonuje się historią kulinariów.

Office

Agata Zasztowt - Mroczek

Office Manager

Ukończyła Zarządzanie i Marketing w Wyższej Szkole Handlu Finansów Międzynarodowych w Warszawie.  Pracowała w firmach zajmujących się badaniami rynku a także recenzowała wydarzenia kulturalne dla portalu CzasDzieci.

W iSecure dba o porządek i dobrą atmosferę w biurze. Pilnuje terminów i spraw związanych z działaniem biura, a także wspiera zarząd w bieżących pracach.

Pasjonuje się fotografią oraz robótkami na szydełku, robi dobre zupy i chętnie zwiedza małe i duże akwaria ze swoja córką Anią, co stanowi jej kolejną pasję – fascynację podwodnym światem.