iSecure logo
Strona główna

Zespół

Partnerzy Zarządzający

Michał Sztąberek

Prezes Zarządu

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Audytor wiodący wg normy PN/ISO 27001. Tematyką bezpieczeństwa informacji, w szczególności zaś ochroną danych osobowych zajmuje się od 2006 r., pracując kolejno w dwóch firmach konsultingowych, a obecnie współprowadząc iSecure (od 2010 r.). Od tamtego czasu zrealizował z powodzeniem kilkadziesiąt projektów w zakresie dostosowania działalności firm i instytucji do wymogów RODO (a wcześniej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) , aktów wykonawczych oraz przepisów szczególnych. Brał udział w licznych postępowań administracyjnych prowadzonych przez organ nadzorczy (usuwanie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych u Klienta) oraz prowadził szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Posiada ponadto doświadczenie wykładowcy akademickiego. Posiada wieloletnią praktykę w pełnieniu funkcji  inspektora ochrony danych (a wcześniej - administratora bezpieczeństwa informacji) m.in. w grupie spółek z branży rozrywkowej i gier komputerowych.

Od czerwca 2019 r. wiceprezes Związku Firm Ochrony Danych Osobowych. Publikował artykuły m.in. w takich tytułach jak: „Rzeczpospolita”, "Magazyn ODO", „Dziennik Gazeta Prawna”, „PC World”, „Personel i Zarządzanie”. Współautor trzech książek poświęconych ochronie danych osobowych – "RODO. Przewodnik ze wzorami" (Wolters Kluwer, 2018), „Bezpieczeństwo danych osobowych. Praktyczny przewodnik” (Presscom, 2017) oraz „Obowiązki pracodawcy związane z ochroną danych osobowych pracownika” (Wolters Kluwer, 2016)

Wolne chwile uwielbia spędzać na graniu w gry wideo, a także planowaniu kolejnych podróży, koniecznie w towarzystwie żony i syna Eryka. A gdy już wyjedzie, relaksuje się nadrabiając zaległości w czytaniu książek i komiksów z gatunku SF, fantasy i noir.

Maria Lothamer

Wiceprezes Zarządu

Jest absolwentką Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej oraz Wydziału Inżynierii Produkcji, kierunek Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w środowisku IT Politechniki Warszawskiej (studia podyplomowe).

Tematyką ochrony danych osobowych zajmuje się zawodowo od 2008 r. zaczynając w jednej z firm konsultingowych, a od początku 2010 r. współprowadząc firmę iSecure. Zrealizowała wiele projektów w zakresie dostosowania działalności firm i instytucji publicznych/samorządowych do wymogów RODO, aktów wykonawczych oraz przepisów szczególnych (a wcześniej - ustawy o ochronie danych osobowych).

Na bieżąco poszerza swoją wiedzę będąc członkiem Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych Osobowych (SPOD) oraz Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych (SABI).

Przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, pełniła funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), a obecnie pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) u stałych Klientów iSecure. Ma na swym koncie kilka publikacji w zakresie ochrony danych osobowych np. w magazynie „Hurt i Detal”, „Dzienniku Gazecie Prawnej”, czy w „Marketingu w praktyce”.

Wolny czas spędza na łonie natury, na podróżach vanem lub poszerzając swoje ukryte umiejętności kulinarne :)

Katarzyna Ułasiuk-Delamare

Członek Zarządu

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ochroną danych osobowych zajmuje się od 2012 r. Swoje eksperckie doświadczenie zawodowe zdobywała udzielając wsparcia prawnego w formie stałej lub doraźnej obsługi prawnej, realizacji kilkudziesięciu projektów audytowych, niezliczonych szkoleń, bądź poprzez pełnienie w praktyce funkcji Inspektora Ochrony Danych (a wcześniej Administratora Bezpieczeństwa Informacji).

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów sektora prywatnego, w tym z segmentu  deweloperskiego, wydawniczego, prasowego, rozrywkowego, finansowego, motoryzacyjnego. Szczególnie bliskie są jej zagadnienia dotyczące grup kapitałowych, w tym o zasięgu międzynarodowym.

Jest certyfikowanym audytorem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO 27001, a także członkiem Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych oraz SABI (Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych).

Jako prelegent wyjaśnia tematykę z zakresu ochrony danych osobowych podczas szkoleń, seminariów i konferencji. Posiada na koncie publikacje m. in. w „Pulsie Biznesu”. Współautorka książki pt. „Bezpieczeństwo danych osobowych. Praktyczny przewodnik” (Presscom, 2017).

W wolnych chwilach poświęca czas historii II wojny światowej, sztuce (malarstwo - zwłaszcza impresjonistyczne i postimpresjonistycznie, ale tylko jako oglądający), ceramice użytkowej, ulubionym książkom oraz grze w tenisa ziemnego.

Konsultanci

Olga Skotnicka

Partner / Specjalista ds. ochrony danych osobowych

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała w firmie windykacyjnej EGB Investments S.A., gdzie rozpoczynała swoją pracę w Wydziale Wierzytelności Biznesowych, następnie zaś pełniła funkcję Pełnomocnika ds. Systemów Zarządzania. Jest certyfikowanym audytorem i pełnomocnikiem w zakresie dwóch systemów zarządzania tj. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001.

W zakresie ochrony danych osobowych swoje doświadczenie i umiejętności budowała pełniąc funkcję Inspektora Ochrony Danych (wcześniej Administratora Bezpieczeństwa Informacji) w Spółkach Deichmann – Obuwie Sp. z o.o., Grupy SUEZ, Bonnier Business Polska Sp. z o.o. czy Złote Wyprzedaże S.A..

Przeprowadzała i nadzorowała w tych zakresach liczne audyty, podczas których badała zgodność i dostosowanie danych procesów. Współpracuje z uczelniami wyższymi w Bydgoszczy, gdzie prowadzi szereg prelekcji i wykładów z zakresu ochrony danych osobowych, prawa gospodarczego i prawa zamówień publicznych.

W iSecure, jako specjalistka ds. ochrony danych osobowych udziela wsparcia w tym przedmiocie w formie stałej lub doraźnej obsługi prawnej oraz realizacji projektów audytowych u klientów Spółki.

Publikuje artykuły m.in. w Magazynie ODO, Pulsie Biznesu, Wirtualnej Medii oraz w miesięczniku instruktorów ZHP Czuwaj.

W 2019 r. dołączyła do grona wspólników iSecure.

W przeszłości jako 19 latka zawodowo bujała w obłokach pracując jako stewardessa, co do dzisiaj pozostaje jej wielką pasją. Poza tym jest instruktorem prawa jazdy kat B i zapaloną harcerką. A od niedawna pełni także zaszczytną funkcję Komendantki Hufca ZHP Pałuki.

Maciej Łukaszewicz

Radca prawny, Specjalista ds. ochrony danych osobowych

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W 2022 r. zdał egzamin zawodowy i uzyskał wpis na listę radców prawnych. Specjalista ds. ochrony danych osobowych w iSecure sp. z o.o.

Doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych zdobywał w jednej z renomowanych warszawskich kancelarii specjalizującej się w obszarze RODO. Doradzał klientom z sektora FMCG, sieci franczyzowych, nieruchomości. Pełnił również w tych podmiotach funkcje Inspektora Ochrony Danych. Autor licznych szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

W wolnych chwilach lubi aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, wycieczki rowerowe oraz fotografię sportową. Zapalony kibic swojej ukochanej drużyny piłkarskiej.

Nina Zacharska

Specjalista ds. ochrony danych osobowych

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych „prawo zamówień publicznych” na Uniwersytecie Warszawskim.

W zakresie ochrony danych osobowych swoje doświadczenie i umiejętności budowała pełniąc funkcję Inspektora Ochrony Danych (wcześniej Administratora Bezpieczeństwa Informacji) w wielu jednostkach sektora finansów publicznych.

Od 2018 r. przeprowadzała i nadzorowała liczne audyty, wdrażała dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych, przeprowadzała szkolenia oraz świadczyła doraźną pomoc w zakresie zgodności procesów przetwarzania danych zarówno w małych, jak i dużych podmiotach sektora publicznego.

W wolnych chwilach podróżuje, gra w tenisa i czyta literaturę kryminalną.

Daniel Taberski

Radca Prawny, Specjalista ds. ochrony danych osobowych

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunkach prawo oraz historia. Uzyskał Diploma in an Introduction to EU and British Law na Uniwersytecie Cambridge, w 2009 roku zdał egzamin prokuratorski. W 2013 roku uzyskał wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu (numer wpisu: PZ 3202). Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Prokuraturze Apelacyjnej w Poznaniu i Prokuraturze Rejonowej w Śremie, gdzie m.in. nadzorował postępowania przygotowawcze w sprawach cyberprzestępczości i naruszeń ochrony danych osobowych. Następnie współpracował z renomowanymi poznańskimi kancelariami adwokackimi i radcowskimi, specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców. Doradzał wówczas Przedsiębiorcom w zakresie prawa karnego, upadłościowego, ochrony środowiska, nowych technologii oraz ochrony danych osobowych. Realizował audyty bezpieczeństwa informacji zgodnie z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz audyty zgodności z RODO. Reprezentował Klientów w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz przed sądami powszechnymi i organami administracji.

Autor publikacji naukowych w dziedzinie informatyzacji wymiaru sprawiedliwości oraz cyberprzestępczości. Członek ISSA Polska – Stowarzyszenia do Spraw Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych.

W wolnych chwilach chętnie czyta książki fantasy i o historii wojskowości, lubi grać w gry bitewne oraz sklejać i malować figurki do nich.

Marcin Stryszko

Specjalista ds. ochrony danych osobowych

Absolwent prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz informatyki na tej samej uczelni.

W trakcie swojej pracy zawodowej wdrażał od podstaw przepisy o ochronie danych osobowych (w tym w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości) oraz prowadził bieżącą obsługę u klientów m.in. wchodzących w skład administracji zespolonej, Lasów Państwowych oraz spółek prawa handlowego o zasięgu lokalnym, krajowym, jak i wchodzących w skład struktur międzynarodowych.

RODO jest złotym środkiem łączącym rozległe zainteresowania zawodowe – prawnicze oraz kwestie IT, bez których nie udałoby się zorganizować sprawnych oraz poprawnie działających procedur ochrony danych osobowych. Swoje zainteresowania i kompetencje z powodzeniem rozwija jako członek Zespołu Inspektorów Ochrony Danych w iSecure.

Niezwykle dociekliwy i zainteresowany każdym aspektem wspieranego biznesu, chętnie podzieli się posiadaną wiedzą i wytłumaczy skomplikowane zagadnienia RODO przystępnym językiem, zarówno w trakcie szkoleń, jak i w codziennych rozmowach.

Nie wyobraża sobie życia bez sportu. Historycznie bieganie sprinterskie i rzucanie do kosza, obecnie uwielbia wszystkie aktywności związane z falującą lub zmrożoną wodą: latem na jednej desce z żaglem w rękach, zimą z kijkami i dwiema deskami na nogach.

Paweł Wojciechowski

Adwokat, Specjalista ds. ochrony danych osobowych

Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normą ISO 27001 i 27701. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a od 2021 roku jest adwokatem, przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zdobywał współpracując z renomowanymi kancelariami świadczącymi usług w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa. Od ponad 5 lat wspiera przedsiębiorców we wszelkich zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych. W swojej dotychczasowej praktyce zajmował się w głównie realizacją projektów audytowo-wdrożeniowych oraz bieżącą obsługą prawną klientów w ramach ODO.

Specjalizuje się w identyfikacji oraz wdrażaniu rozwiązań indywidualnie dopasowanych do potrzeb klientów, w szczególności w sektorze finansowym (bankowym), nowych technologii, e-commerce jak również prawa pracy.

Posiada bogate doświadczenie w przeprowadzaniu badań due diligence podmiotów gospodarczych oraz często wspierał zespoły korporacyjne
podczas negocjowania, opracowywania oraz konsultowania umów pod kątem ODO.

Swoje zainteresowania skupia również wokół zarządzania projektami. Wykonując swoje obowiązki pełnił nierzadko rolę Projekt Managera, organizując pracę zespołów wewnętrznych, jak również angażując członków zespołu klienta m. in. realizując zawierane przez klientów kontrakty.

Magdalena Jacolik

Specjalista ds. ochrony danych osobowych

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001:2022 oraz specjalista ds. przepisów ochrony danych osobowych z ponad 7 letnim doświadczeniem.

Poza ochroną danych zajmowała się budowaniem działów bezpieczeństwa (anty – fraud) oraz compliance w przedsiębiorstwie z branży e-commerce, a także pełniła funkcję audytora wewnętrznego w podmiocie nadzorowanym przez KNF. Swoje doświadczenie zdobywała doradzając przedsiębiorcom z branży motoryzacyjnej, finansowej (usługi płatnicze), edukacyjnej, fashion, e-commerce, budowlanej oraz rekrutacyjnej.

Specjalizuje się w analizach transferów danych poza EOG, cookies oraz ochronie danych w procesach rekrutacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych ATS oraz CRM rekrutacyjnych.

Prowadziła wykłady i ćwiczenia na uczelni Collegium da Vinci w Poznaniu na kierunku Data Science, gdzie uczyła przyszłych analityków danych podstaw ochrony danych osobowych oraz etyki w pracy z danymi. Działaczka pro-bono w zakresie aktywności edukacyjnych w szkołach podstawowych z „prawa dla najmłodszych” (w szczególności w zakresie prywatności).

Prywatnie miłośniczka podcastów true-crime, powieści kryminalnych oraz… pisania listów w tradycyjnej papierowej formie.

Biuro

Sylwia Wyrębek

Asystentka Biura

Jej przygoda zaczęła się w technikum ekonomicznym. Później studiowała na kierunku finanse i rachunkowość. Początek kariery zawodowej realizowała w placówkach medycznych, następnie w branży kosmetycznej, aż do pracy w biurze na stanowisku sekretarki.

W swojej dotychczasowej pracy zawodowej przeprowadzała szkolenia z zakresu obsługi klienta, zarządzała dokumentacją, zajmowała się kwestiami księgowymi. Aż w końcu trafiła do teamu iSecure, gdzie aktywnie koordynuje prace biurowo-administracyjne i wspiera Zarząd oraz współpracowników w codziennych zadaniach. Praca biurowa nie ma dla niej tajemnic. Potrafi nie tylko podłączyć drukarkę i zmienić Worda w PDF-a :)

Jej największą pasją jest improwizacja sceniczna. Od czasu do czasu zanurza się w DIY i tworzy własnoręcznie prezenty. Jeżeli sport, to siatkówka. Jeżeli psychologia, to self-care i praca z emocjami. Stara się żyć tu i teraz.

Zapis do newslettera
Dodanie e-maila i potwierdzenie "Zapisz się" oznacza zgodę na przetwarzanie przez iSecure Sp. z o.o. podanego adresu e-mail w celu wysyłania newslettera o usługach, wydarzeniach, czy innych działaniach dotyczących naszej Spółki