iSecure logo
Strona główna

Zespół

Partnerzy Zarządzający

Michał Sztąberek

Prezes Zarządu

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Audytor wiodący wg normy PN/ISO 27001. Tematyką bezpieczeństwa informacji, w szczególności zaś ochroną danych osobowych zajmuje się od 2006 r., pracując kolejno w dwóch firmach konsultingowych, a obecnie współprowadząc iSecure (od 2010 r.). Od tamtego czasu zrealizował z powodzeniem kilkadziesiąt projektów w zakresie dostosowania działalności firm i instytucji do wymogów RODO (a wcześniej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) , aktów wykonawczych oraz przepisów szczególnych. Brał udział w licznych postępowań administracyjnych prowadzonych przez organ nadzorczy (usuwanie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych u Klienta) oraz prowadził szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Posiada ponadto doświadczenie wykładowcy akademickiego. Posiada wieloletnią praktykę w pełnieniu funkcji  inspektora ochrony danych (a wcześniej - administratora bezpieczeństwa informacji) m.in. w grupie spółek z branży rozrywkowej i gier komputerowych.

Od czerwca 2019 r. wiceprezes Związku Firm Ochrony Danych Osobowych. Publikował artykuły m.in. w takich tytułach jak: „Rzeczpospolita”, "Magazyn ODO", „Dziennik Gazeta Prawna”, „PC World”, „Personel i Zarządzanie”. Współautor trzech książek poświęconych ochronie danych osobowych – "RODO. Przewodnik ze wzorami" (Wolters Kluwer, 2018), „Bezpieczeństwo danych osobowych. Praktyczny przewodnik” (Presscom, 2017) oraz „Obowiązki pracodawcy związane z ochroną danych osobowych pracownika” (Wolters Kluwer, 2016)

Wolne chwile uwielbia spędzać na planowaniu kolejnych podróży, koniecznie w towarzystwie żony i syna Eryka. A gdy już wyjedzie, relaksuje się nadrabiając zaległości w czytaniu książek SF i fantasy.

Maria Lothamer

Wiceprezes Zarządu

Jest absolwentką Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej oraz Wydziału Inżynierii Produkcji, kierunek Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w środowisku IT Politechniki Warszawskiej (studia podyplomowe).

Tematyką ochrony danych osobowych zajmuje się zawodowo od 2008 r. zaczynając w jednej z firm konsultingowych, a od początku 2010 r. współprowadząc firmą iSecure. Zrealizowała wiele projektów w zakresie dostosowania działalności firm i instytucji publicznych/samorządowych do wymogów RODO, aktów wykonawczych oraz przepisów szczególnych (a wcześniej - ustawy o ochronie danych osobowych). Przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, pełniła funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), a obecnie pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) u stałych Klientów iSecure. Ma na swym koncie kilka publikacji w zakresie ochrony danych osobowych np. w magazynie „Hurt i Detal”, „Dzienniku Gazecie Prawnej”, czy w „Marketingu w praktyce”.

Wolny czas spędza na łonie natury lub poszerzając swoje ukryte umiejętności kulinarne :)

Katarzyna Ułasiuk

Członek Zarządu

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jako specjalista w tematyce ochrony danych osobowych swoje doświadczenie zawodowe zdobywała udzielając wsparcia prawnego w formie stałej lub doraźnej obsługi prawnej, realizacji kilkudziesięciu projektów audytowych, bądź poprzez pełnienie w praktyce funkcji Inspektora Ochrony Danych (a wcześniej Administratora Bezpieczeństwa Informacji).

Dotychczasowe osiągnięcia obejmują bezpośrednią współpracę z podmiotami z sektora finansowego, takimi jak banki, instytucje faktoringowe i leasingowe, a także z branży deweloperskiej, marketingowej, leczniczej, wydawniczej, motoryzacyjnej, rekrutacyjnej, telekomunikacyjnej, czy rozrywkowej. W iSecure odpowiada także za realizację projektów międzynarodowych.

Jest certyfikowanym audytorem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO 2700, a także członkiem Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych.

Jako prelegent wyjaśnia tematykę z zakresu ochrony danych osobowych podczas szkoleń, seminariów i konferencji. Posiada na koncie publikacje m. in. w „Pulsie Biznesu”. Współautorka książki pt. „Bezpieczeństwo danych osobowych. Praktyczny przewodnik” (Presscom, 2017).

W wolnych chwilach poświęca czas zainteresowaniom związanym z pogłębianiem informacji na temat II wojny światowej, odwiedza muzea i wystawy, poznaje analizy incydentów w ruchu lotniczym, a także wyszukuje kolejnych rzadkich okazów do małej kolekcji ceramiki użytkowej.

Konsultanci

Olga Skotnicka

Partner / Kierownik Oddziału w Bydgoszczy / Specjalista ds. ochrony danych osobowych

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała w firmie windykacyjnej EGB Investments S.A., gdzie rozpoczynała swoją pracę w Wydziale Wierzytelności Biznesowych, następnie zaś pełniła funkcję Pełnomocnika ds. Systemów Zarządzania. Jest certyfikowanym audytorem i pełnomocnikiem w zakresie dwóch systemów zarządzania tj. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001.

W zakresie ochrony danych osobowych swoje doświadczenie i umiejętności budowała pełniąc funkcję Inspektora Ochrony Danych (wcześniej Administratora Bezpieczeństwa Informacji) w Spółkach Deichmann – Obuwie Sp. z o.o., Grupy SUEZ, Bonnier Business Polska Sp. z o.o. czy Złote Wyprzedaże S.A..

Przeprowadzała i nadzorowała w tych zakresach liczne audyty, podczas których badała zgodność i dostosowanie danych procesów. Współpracuje z uczelniami wyższymi w Bydgoszczy, gdzie prowadzi szereg prelekcji i wykładów z zakresu ochrony danych osobowych, prawa gospodarczego i prawa zamówień publicznych.

W iSecure, jako specjalistka ds. ochrony danych osobowych udziela wsparcia w tym przedmiocie w formie stałej lub doraźnej obsługi prawnej oraz realizacji projektów audytowych u klientów Spółki.

Publikuje artykuły m.in. w Magazynie ODO, Pulsie Biznesu, Wirtualnej Medii oraz w miesięczniku instruktorów ZHP Czuwaj.

W 2019 r. dołączyła do grona wspólników iSecure.

W przeszłości jako 19 latka zawodowo bujała w obłokach pracując jako stewardessa, co do dzisiaj pozostaje jej wielką pasją. Poza tym jest instruktorem prawa jazdy kat B i zapaloną harcerką. A od niedawna pełni także zaszczytną funkcję Komendantki Hufca ZHP Pałuki.

Kinga Bieniek-Zawadzka

Specjalista ds. ochrony danych osobowych

Adwokat, absolwentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W 2021 r. zdała egzamin zawodowy i uzyskała wpis na listę adwokatów. Uczestniczka kursu Europejskiego Centrum Arbitrażu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii adwokackiej oraz podmiotach gospodarczych specjalizujących się w prawie  ochrony danych osobowych. Wdrażała przepisy RODO m.in. w międzynarodowych centrach usług wspólnych, branży nieruchomości, branży TSL, hotelach, fundacjach, szpitalach oraz agencjach pracy. Poza doradztwem prawnym, prowadzeniem szkoleń oraz przeprowadzaniem audytów, pełniła funkcję Inspektora Ochrony Danych. Jej wiodące zainteresowania zawodowe skupiają się wokół zagadnień związanych ze stosowaniem przepisów ochrony danych osobowych w obszarach prawa pracy, a także kontraktach IT.

W wolnych chwilach ćwiczy jogę, czyta thrillery psychologiczne i planuje kolejne podróże.

Ewa Eluszkiewicz

Specjalista ds. ochrony danych osobowych

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbyła aplikację radcowską przy OIRP w Toruniu i w 2013 r. zdała egzamin zawodowy, po czym rozpoczęła prowadzenie własnej Kancelarii. Doświadczenie z zakresu ochrony danych osobowych zdobywała w firmie windykacyjnej EGB Investments S.A. pracując jako radca prawny w Biurze Obsługi Korporacyjnej w Wydziale Compliance, gdzie wspierała wówczas ABI w wykonywaniu jego bieżących obowiązków, opiniowała umowy i procesy przetwarzania danych osobowych oraz współpracowała z organami nadzoru, w tym ówczesnym GIODO.

W iSecure odpowiada za obsługę spraw klientów w szczególności poprzez  bieżące doradztwo, sporządzanie opinii i analiz prawnych w zakresie RODO i przepisów krajowych.

W wolnych chwilach lubi czytać książki, biegać i szydełkować. Pasjonuje się historią kulinariów.

Mateusz Jakubik

Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także studiów podyplomowych "Cyberbezpieczeństwo w praktyce" o profilu "Zarządzanie cyberbezpieczeństwem" na Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Collegium Humanum w Warszawie, gdzie ukończył studia Executive Master of Business Administration (MBA).  Aktualnie doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie zajmuje się tematyką ochrony danych osobowych oraz prywatności.  Bierze czynny udział w pracach podgrup ds. ram polityki, ds. badań, innowacyjności i wdrożeń oraz ds. umiejętności cyfrowych w zespole eksperckim Ministerstwa Cyfryzacji ds. programu działań w zakresie AI. Uczestniczył w pracach Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych oraz Grupy Roboczej ds. Rejestrów Rozproszonych i Blockchain ochrony danych osobowych w zespole ds. administracji w Ministerstwie Cyfryzacji.

Doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych zdobywał między innymi w jednej z renomowanych warszawskich kancelarii specjalizującej się w obszarze RODO. Pełnił funkcje Inspektora Ochrony Danych w jednostkach sektora publicznego oraz prywatnego oraz był odpowiedzialny za obszar ochrony danych osobowych w spółce Skarbu Państwa w zakresie energetyki.

W pracy naukowej i zawodowej łączy zagadnienia prawne dotyczące ochrony danych osobowych oraz prawa nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem kwestii IT (m. in. cyberbezpieczeństwa).

W wolnych chwilach lubi aktywny wypoczynek na łonie natury, spacery oraz jazdę na rowerze. Chętnie grywa w siatkówkę i piłkę ręczną.

Olga Jaworowska

Specjalista ds. ochrony danych osobowych

Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, permanentnie dążąca do poszerzania wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności, ukończyła studia podyplomowe z ochrony danych osobowych i informacji niejawnych (także na UKSW). Obecnie zgłębia wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Uczestniczyła w wielu seminariach, konferencjach i szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w kancelarii prawnej oraz jako specjalista ds. ochrony danych osobowych lub Inspektor Ochrony Danych współpracując głównie z podmiotami z branży medycznej, transportowej, motoryzacyjnej, hotelowej, marketingowej oraz HR. Zrealizowała liczne projekty mające na celu dostosowanie działalności podmiotów prywatnych do wymogów RODO.

Pomimo zamiłowania do literatury, RODO pozostaje wciąż numerem jeden w rankingu najczęściej czytanych pozycji. W wolnych chwilach biega i uprawia piesze wędrówki po górach.

Maciej Łukaszewicz

Specjalista ds. ochrony danych osobowych

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Aktualnie aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz Specjalista ds. ochrony danych osobowych w iSecure sp. z o.o.

Doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych zdobywał w jednej z renomowanych warszawskich kancelarii specjalizującej się w obszarze RODO. Doradzał klientom z sektora FMCG, sieci franczyzowych, nieruchomości. Pełnił również w tych podmiotach funkcje Inspektora Ochrony Danych. Autor licznych szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

W wolnych chwilach lubi aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, wycieczki rowerowe oraz fotografię sportową. Zapalony kibic swojej ukochanej drużyny piłkarskiej.

Przemysław Siarka

Specjalista ds. ochrony danych osobowych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2019 r. ukończył studia podyplomowe z Prawa Pracy na swojej macierzystej uczelni.

Współpracował z wieloma organizacjami m. in. ICC czy Instytutem Allerhanda. Jest założycielem Stowarzyszenia Mediujmy oraz Fundacji Optimum Pareto.

Zdobywając doświadczenie w krakowskich kancelariach prawnych, rozwijał swoje zainteresowanie prawem korporacyjnym, obsługując spółki z branży budowlanej, hotelowej oraz e-commerce. W 2017 r. zaczął przygotowywać klientów do nowych regulacji unijnych z zakresu ochrony danych osobowych, które miały obowiązywać od 25 maja 2018 r. Od tamtego czasu RODO stało się całym jego życiem. Musiał sprawnie przeprowadzić niejeden audyt, stworzyć odpowiednią dokumentację i przeszkolić pracowników spółek, by te mogły uniknąć wysokich kar pieniężnych. Następnie przeniósł się do Warszawy, w której od prawie 2 lat obsługuje podmioty prywatne dbając o to, by każdy ich proces był zgodny zarówno z nowymi wytycznymi EROD (EDPB) czy PUODO (DPA) jak i szczególnymi regulacjami prawa krajowego oraz europejskiego. Uważa, że w biznesie można dojść do sytuacji win-win, gdy chroniąc dane osobowe wygranym jest przedsiębiorca i klient.

W czasie wolnym szybko biega oraz usprawnia rozciąganie na bosu ball. Często też zagląda do kuchni, w której uwielbia przygotowywać posiłki dla najbliższych. Fan Twittera.

Włochy kocha za espresso, rogale z nadzieniem pistacjowym i pizzę w Neapolu. Do Francji czuje to samo co Mark Greenside w swojej autobiograficznej powieści "Nie będę Francuzem. Choćbym nie wiem, jak się starał". Naszych zachodnich sąsiadów polubił dzięki kapeli folkowej Rammstein.

Karolina Żebrowska

Specjalista ds. ochrony danych osobowych

Absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uczelni im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

W trakcie studiów, w ramach wymiany studenckiej, studiowała Administrację w Biznesie na American College of Cyprus w Nikozji oraz odbyła praktyki w kancelarii prawnej Claim Time Solicitors w Wielkiej Brytanii.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz doradzając jako prawnik w wewnętrznych działach międzynarodowych i lokalnych firm.

Przeprowadzała i nadzorowała liczne audyty wdrażania RODO, świadczyła usługi bieżącego wsparcia dla przedsiębiorstw oraz prowadziła szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.

Jest absolwentką studiów podyplomowych na kierunkach: prawo spółek handlowych, restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstw, wykonywanie funkcji Inspektora Ochrony Danych, a obecnie poszerza swoją wiedzę z zakresu compliance studiując na kierunku Compliance Officer.

Prywatnie miłośniczka zwierząt – pomeranian Molly towarzyszy jej nawet podczas pracy w biurze. Uwielbia dalekie podróże oraz potrawy kuchni indyjskiej.

Of Counsel

Bartosz Migas

Of Counsel, Specjalista ds. social media

Certified Information Privacy Professional / Europe (CIPP/E), prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2015 roku ukończył aplikację komorniczą, ale w 2017 podjął decyzję o przebranżowieniu się. Następnie pracował w dużym europejskim banku (m. in. w dziale HR), a od 2019 rozpoczął pracę przy ochronie danych osobowych w spółkach z branży elektronicznej rozrywki i internetowego hazardu. Doświadczenie zdobywał pracując jako wsparcie dla IOD/DPO w spółkach informatycznych, operatorach kasyn i zakładów bukmacherskich on-line działających m. in. w Wielkiej Brytanii i na Malcie, ale także przy szerszych procesach takich jak przygotowywanie i opiniowanie kontraktów, tworzenie procedur i polityk, prowadzenie wdrożeń i audytów wewnętrznych, due diligence i compliance. Członek Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD) oraz The International Association of Privacy Professionals (IAPP).

Prywatnie mąż i ojciec, w wolnych chwilach mieszka w internecie lub gra w gry komputerowe.

W iSecure odpowiedzialny za misję dzielenia się sprawami Spółki na firmowych profilach w social media, a także pełni funkcję zewnętrznego konsultanta w projektach z zakresu ochrony danych osobowych.

Office

Aleksandra Masłowska

Koordynator Biura

Studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zawodowe na stanowiskach administracyjnych zdobyła pracując m. in. w firmach z branży informatycznej i finansowej. Odbyła również praktyki zawodowe w zakresie danych osobowych.

Prywatnie pasjonuje się podróżami. Uwielbia gry planszowe i piwa rzemieślnicze, a także jest miłośniczką języka francuskiego i niderlandzkiego.

Zapis do newslettera
Dodanie e-maila i potwierdzenie "Zapisz się" oznacza zgodę na przetwarzanie przez iSecure Sp. z o.o. podanego adresu e-mail w celu wysyłania newslettera o usługach, wydarzeniach, czy innych działaniach dotyczących naszej Spółki