iSecure logo
Strona główna

Zespół

Partnerzy Zarządzający

Michał Sztąberek

Prezes Zarządu

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Audytor wiodący wg normy PN/ISO 27001. Tematyką bezpieczeństwa informacji, w szczególności zaś ochroną danych osobowych zajmuje się od 2006 r., pracując kolejno w dwóch firmach konsultingowych, a obecnie współprowadząc iSecure (od 2010 r.). Od tamtego czasu zrealizował z powodzeniem kilkadziesiąt projektów w zakresie dostosowania działalności firm i instytucji do wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (a od 2018 r. do wymogów RODO), aktów wykonawczych oraz przepisów szczególnych, brał udział w licznych postępowań administracyjnych prowadzonych przez GIODO (usuwanie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych u Klienta) oraz prowadził szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Posiada ponadto doświadczenie wykładowcy akademickiego. Od lat pełni funkcje administratora bezpieczeństwa informacji (obecnie inspektora ochrony danych) m.in. w Grupie Multikino oraz Grupie CD Projekt. Od czerwca 2019 r. wiceprezes Związku Firm Ochrony Danych Osobowych. Publikował artykuły m.in. w takich tytułach jak: „Rzeczpospolita”, „Dziennik Gazeta Prawna”, „PC World”, „Personel i Zarządzanie”. Współautor trzech książek poświęconych ochronie danych osobowych – "RODO. Przewodnik ze wzorami" (Wolters Kluwer, 2018), „Bezpieczeństwo danych osobowych. Praktyczny przewodnik” (Presscom, 2017) oraz „Obowiązki pracodawcy związane z ochroną danych osobowych pracownika” (Wolters Kluwer, 2016)

Wolne chwile uwielbia spędzać na planowaniu kolejnych podróży, koniecznie w towarzystwie żony i syna Eryka. A gdy już wyjedzie, relaksuje się nadrabiając zaległości w czytaniu książek SF i fantasy.

Maria Lothamer

Wiceprezes Zarządu

Jest absolwentką Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej oraz Wydziału Inżynierii Produkcji, kierunek Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w środowisku IT Politechniki Warszawskiej (studia podyplomowe).

Tematyką ochrony danych osobowych zajmuje się zawodowo od 2008 r. zaczynając w jednej z firm konsultingowych, a od początku 2010 r. współprowadząc firmą iSecure. Zrealizowała wiele projektów w zakresie dostosowania działalności firm i instytucji publicznych/samorządowych do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, jej aktów wykonawczych oraz przepisów szczególnych oraz RODO. Przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, pełniła funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), a obecnie pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) u stałych Klientów iSecure. Ma na swym koncie kilka publikacji w zakresie ochrony danych osobowych np. w magazynie „Hurt i Detal”, „Dzienniku Gazecie Prawnej”, czy w „Marketingu w praktyce”.

Wolny czas spędza na łonie natury lub poszerzając swoje ukryte umiejętności kulinarne :)

Katarzyna Ułasiuk

Członek Zarządu

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalista w tematyce ochrony danych osobowych, posiadająca ponadto doświadczenie w obsłudze podmiotów z zakresu e-commerce, ochrony praw konsumenta oraz prawa własności intelektualnej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała udzielając wsparcia prawnego w formie stałej lub doraźnej obsługi prawnej, realizacji projektów audytowych, bądź poprzez pełnienie w praktyce funkcji Inspektora Ochrony Danych (a wcześniej Administratora Bezpieczeństwa Informacji).

Dotychczasowe osiągnięcia obejmują bezpośrednią współpracę z podmiotami z sektora finansowego, takimi jak banki, instytucje faktoringowe i leasingowe, a także z branży deweloperskiej, marketingowej, leczniczej, wydawniczej, motoryzacyjnej, rekrutacyjnej. W iSecure odpowiada także za realizację projektów międzynarodowych.

Jako prelegent wyjaśnia tematykę z zakresu ochrony danych osobowych podczas szkoleń, seminariów i konferencji. Regularnie publikuje artykuły w „Pulsie Biznesu” oraz na blogu iSecure. Współautorka książki pt. „Bezpieczeństwo danych osobowych. Praktyczny przewodnik” (Presscom, 2017).

W wolnych chwilach poświęca czas zainteresowaniom związanym z pogłębianiem informacji na temat II wojny światowej, odwiedza muzea i wystawy, poznaje analizy incydentów w ruchu lotniczym, a także wyszukuje kolejnych rzadkich okazów do małej kolekcji ceramiki użytkowej.

Konsultanci

Olga Skotnicka

Kierownik Oddziału w Bydgoszczy / Specjalista ds. ochrony danych osobowych

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała w firmie windykacyjnej EGB Investments S.A., gdzie rozpoczynała swoją pracę w Wydziale Wierzytelności Biznesowych, następnie zaś pełniła funkcję Pełnomocnika ds. Systemów Zarządzania. Jest certyfikowanym audytorem i pełnomocnikiem w zakresie dwóch systemów zarządzania tj. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001. Zdobyła także wiele wartościowych doświadczeń i umiejętności dzięki pełnieniu funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Przeprowadzała i nadzorowała w tych zakresach liczne audyty, podczas których badała zgodność i dostosowanie danych procesów. Współpracuje również z Wyższą Szkołą Gospodarki (oddział Bydgoszcz), gdzie prowadzi szereg prelekcji i wykładów z zakresu ochrony danych osobowych, prawa gospodarczego i prawa zamówień publicznych.

W iSecure, jako specjalistka ds. ochrony danych osobowych udziela wsparcia w tym przedmiocie w formie stałej lub doraźnej obsługi prawnej oraz realizacji projektów audytowych u klientów Spółki.

W przeszłości, jako 19 latka zawodowo bujała w obłokach pracując jako stewardessa, co do dzisiaj pozostaje jej wielką pasją. Poza tym jest instruktorem prawa jazdy kat B i zapaloną harcerką.

Piotr Miśkiewicz

Specjalista ds. ochrony danych osobowych

Z wyróżnieniem ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją pracę magisterską pt. „Zasady przetwarzania danych osobowych” obronił pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Wierzbowskiego, a skupił się w niej na porównaniu stanu prawnego pod rządami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz tym, który będzie obowiązywał od 25 maja 2018 r., gdy zacznie być bezpośrednio stosowane ogólne rozporządzenie o ochronie danych  (RODO/GDPR). W trakcie studiów odbył liczne praktyki zawodowe w kancelariach prawnych, w tym w kancelarii GRAU Rechtsanwälte LLP w Hamburgu. Wspierał również jako wolontariusz Fundację „Academia Iuris”, gdzie m.in. przygotowywał opinie prawne, a także sporządzał pisma procesowe dla klientów. Uczestniczył w konferencjach poświęconym prawom człowieka oraz prawu gospodarczemu Unii Europejskiej.

W wolnym czasie uprawia crossfit oraz pływanie, pasjonuje się backpackingiem oraz literaturą.

Michał Komarnicki

Specjalista ds. ochrony danych osobowych

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Obecnie jest doktorantem na macierzystej uczelni w Katedrze Historii Państwa i Prawa Polskiego.

Przez ponad dekadę związany z branżą finansowo-windykacyjną. Posiada ogromną i specjalistyczną wiedzę, popartą ponad 10-letnim doświadczeniem, z zakresu due diligence (współpracował w tym zakresie z Big Four), dochodzenia roszczeń, prawa i postępowania cywilnego, zabezpieczeń, analizy ryzyka i modelowania. Przez ostatnie lata kierował kilkuosobowym zespołem prawników odpowiedzialnym za pakiety wierzytelności o kapitalizacji przekraczającej 1 mld złotych. Współpracował z największymi podmiotami polskimi oraz zagranicznymi w branży finansowej.

W wolnym czasie dydaktyk akademicki od 2013 r. Prowadził wykłady i ćwiczenia na takich uczelniach jak: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

W iSecure odpowiedzialny za obsługę klientów m.in. z branży odzieżowej, hotelarskiej oraz deweloperskiej.

Autor publikacji oraz prelegent na konferencjach naukowych – z zakresu NGO, historii prawa i myśli prawniczej, zarządzania.

Olga Jaworowska

Specjalista ds. ochrony danych osobowych

Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, permanentnie dążąca do poszerzania wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności, ukończyła studia podyplomowe z ochrony danych osobowych i informacji niejawnych (także na UKSW). Obecnie zgłębia wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Uczestniczyła w wielu seminariach, konferencjach i szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w kancelarii prawnej oraz jako specjalista ds. ochrony danych osobowych lub Inspektor Ochrony Danych współpracując głównie z podmiotami z branży medycznej, transportowej, motoryzacyjnej, hotelowej, marketingowej oraz HR. Zrealizowała liczne projekty mające na celu dostosowanie działalności podmiotów prywatnych do wymogów RODO.

Pomimo zamiłowania do literatury, RODO pozostaje wciąż numerem jeden w rankingu najczęściej czytanych pozycji. W wolnych chwilach biega i uprawia piesze wędrówki po górach.

Agnieszka Rapcewicz

Specjalista ds. ochrony danych osobowych

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studia ukończyła z wyróżnieniem. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. W 2016 r. złożyła egzamin adwokacki i uzyskała wpis na listę adwokatów (aktualnie jest adwokatem niewykonującym zawodu).

Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego, własności intelektualnej, ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii. Realizowała projekty audytowe i wdrożeniowe z zakresu ochrony danych osobowych (w szczególności wdrożenie RODO). Zajmowała się także bieżącym doradztwem na rzecz klientów w zakresie prawa ochrony danych osobowych, wspieraniem inspektorów ochrony danych osobowych klientów oraz prowadzeniem szkoleń.

Dotychczas doradzała podmiotom z sektora farmaceutycznego, usług płatniczych, logistyki wewnętrznej, HR, tłumaczeń, brokerów ubezpieczeniowych oraz podmiotom opierającym swoją działalność na rozwiązaniach technologiczno-informatycznych przy wykorzystaniu Big Data i narzędzi marketingowych.

Aktualnie jest słuchaczem studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Interesuje ją wykorzystanie nowych technologii w biznesie, w tym również w zawodzie prawnika.

W wolnych chwilach rozwija swoje umiejętności fotograficzne oraz podróżuje z mężem i dziećmi.

Aleksandra Nazimek

Młodszy specjalista ds. ochrony danych osobowych

Świeżo upieczona prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Autorka pracy magisterskiej pt. „Profilowanie a prawo do bycia
zapomnianym” stanowiącej analizę wpływu cyfryzacji na poszanowanie
prawa do prywatności oraz prawa do ochrony danych osobowych, ze
szczególnym uwzględnieniem znaczenia zjawiska profilowania oraz
koncepcji prawa do bycia zapomnianym, z uwagi na to, iż stanowią one
uwidocznienie zmian wynikających z postępu technologicznego. Od
stycznia 2020 roku aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców
Prawnych w Warszawie.

Ukończyła liczne kursy oraz szkolenia dla Inspektorów Ochrony Danych.
Dotychczas wspierała, a także realizowała złożone projekty wdrożenia
RODO. Współpracowała z podmiotami publicznymi, a także tymi z branży nieruchomości, farmaceutycznej, ubezpieczeniowej, finansowej, rekrutacyjnej. Posiada doświadczenie zarówno w bezpośredniej obsłudze klienta jak i w prowadzeniu procesów wewnętrznych związanych z zapewnieniem zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych w ramach funkcjonowania grupy
kapitałowej.

W wolnych chwilach śpiewaczka-amatorka, pasjonatka poezji śpiewanej,
piosenki aktorskiej oraz jazzu.  Jest miłośniczką słowa pisanego,
Teatru, tenisa i… Formuły 1.

Dział Prawny

Ewa Eluszkiewicz

Radca Prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Aplikację radcowską odbywała przy OIRP w Toruniu i w 2013 r. zdała egzamin zawodowy. Doświadczenie z zakresu ochrony danych osobowych zdobywała w firmie windykacyjnej EGB Investments S.A. pracując jako radca prawny w Biurze Obsługi Korporacyjnej w Wydziale Compliance, gdzie wspierała ABI w wykonywaniu jego bieżących obowiązków, opiniowała umowy i procesy przetwarzania danych osobowych oraz współpracowała z organami nadzoru, w tym GIODO. Prowadzi własną Kancelarię.

W iSecure odpowiada za prawne wsparcie zespołu audytorów i inspektorów ochrony danych w szczególności poprzez sporządzanie opinii i analiz prawnych w zakresie RODO i przepisów krajowych.

W wolnych chwilach lubi czytać książki, biegać i szydełkować. Pasjonuje się historią kulinariów.

Aleksandra Eluszkiewicz

Prawnik

Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunkach prawo oraz filozofia. Odbyła aplikację adwokacką w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Toruniu.

W trakcie aplikacji współpracowała z kancelarią adwokacką w Toruniu, w której zdobywała doświadczenie, angażując się w szczególności w sprawy z zakresu prawa cywilnego, karnego i rodzinnego. W 2018 r. złożyła egzamin adwokacki.

W iSecure odpowiada za prawne wsparcie zespołu audytorów i inspektorów ochrony danych w szczególności poprzez sporządzanie opinii i analiz prawnych w zakresie RODO i przepisów krajowych.

W wolnych chwilach dużo czyta, lubi układać puzzle i jeździć na rowerze. Interesuje się piłką nożną, od wielu lat wierny kibic najlepszego klubu na świecie – Realu Madryt.

Office

Agata Zasztowt - Mroczek

Office Manager

Ukończyła Zarządzanie i Marketing w Wyższej Szkole Handlu Finansów Międzynarodowych w Warszawie.  Pracowała w firmach zajmujących się badaniami rynku a także recenzowała wydarzenia kulturalne dla portalu CzasDzieci.

W iSecure dba o porządek i dobrą atmosferę w biurze. Pilnuje terminów i spraw związanych z działaniem biura, a także wspiera zarząd w bieżących pracach.

Pasjonuje się fotografią oraz robótkami na szydełku, robi dobre zupy i chętnie zwiedza małe i duże akwaria ze swoja córką Anią, co stanowi jej kolejną pasję – fascynację podwodnym światem.