iSecure logo

Polityka Prywatności

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest iSecure Sp. z o.o., ul. Sienna 72A/214, 00-833 Warszawa, e-mail: kontakt@isecure.pl.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

iSecure przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

 

Cel i zakres zbierania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

Przetwarzamy dane osobowe po to, by realizować kontakt z osobami, które się z nami kontaktują telefonicznie, elektronicznie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Odpowiadamy na zadane nam pytania, udzielamy informacji, odpowiadamy na zapytania ofertowe. Cel ten stanowi nasz prawnie uzasadniony interes o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Dane przetwarzane w celach kontaktowych przechowujemy przez czas niezbędny dla realizacji kontaktu/ odpowiedzi na pytania, a następnie do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił kontakt lub wpłynęło zapytanie. Korespondencję przechowujemy przez taki okres czasu w celach dowodowych, zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Przetwarzamy dane osobowe w celu wysyłki newslettera do osób, które wyraziły zgodę na jego otrzymywanie. Podstawą przetwarzania tych danych osobowych jest zgoda wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Takie dane przechowujemy do czasu odwołania zgody.

Jeżeli użytkownik jest tym zainteresowany, może również od nas otrzymywać informacje w formie newslettera dotyczące usług powiązanych z ochroną danych osobowych, świadczonych przez firmy, które są naszymi partnerami biznesowymi. W tym celu osoba ma możliwość wyrażenia odrębnej zgody i dane będą przechowywane przez nas do czasu jej odwołania.

W przypadku gdy jesteś naszym klientem lub kontrahentem i zawierasz z iSecure umowę, przetwarzamy niezbędne dla tego celu dane osobowe w celu zawarcia i realizacji tej umowy, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeżeli jesteś reprezentantem lub osobą kontaktową występującą w imieniu naszego klienta lub kontrahenta, Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu kontaktu służbowego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Kontaktem służbowym jest dla nas wszelka korespondencja (elektroniczna, papierowa), jak też kontakt telefoniczny dotyczący zawartej współpracy i realizowanej usługi, w szczególności: dokonywanie uzgodnień, umawianie spotkań służbowych, udzielenie odpowiedzi na pytania, kierowanie informacji z naszej strony. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest również kontakt z osobami kontaktowymi po stronie klienta dotyczący opinii na temat realizacji umowy, przy czym z inicjatywą takiego kontaktu może się do nas zwrócić zarówno klient, jak i my.

Takie dane osobowe przetwarzamy także w celach podatkowych i rachunkowych, gdy przepisy prawa obligują nas do ich przechowywania lub ujawniania odpowiednim podmiotom. Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych w celach podatkowo – księgowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Takie dane przechowujemy przez czas niezbędny dla realizacji umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą wynikać z takiej umowy, bądź przez czas wymagany przepisami prawa. Dane związane z zawartymi umowami przechowujemy przez taki okres czasu w celach dowodowych, zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W przypadku gdy jesteś reprezentantem naszego klienta lub partnera biznesowego, bądź osobą, z którą kontaktujemy się w związku ze współpracą z takim podmiotem, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu kontaktu (w formie papierowej) noszącego znamiona marketingu bezpośredniego (kierując okolicznościową korespondencję). Taki marketing bezpośredni stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, a podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane przetwarzamy w takim celu przez okres trwania współpracy. 

Prowadzimy profile w portalach społecznościowych:

– Facebook: https://pl-pl.facebook.com/isecurepolska

– LinkedIn: https://pl.linkedin.com/company/isecure-sp-z-o-o

w celu kontaktowania się z ich użytkownikami oraz przedstawiania na tych portalach przygotowanych przez iSecure treści i promowania własnej działalności, a także w celach analitycznych i statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na umożliwieniu kontaktowania się z użytkownikami portali, promocji własnej działalności i informowania o niej. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników tych portali, gdy odwiedzają nasze profile, bądź wchodzą z nimi w interakcje (polubienia, komentarze, przesyłane wiadomości). Dane osobowe przechowujemy do czasu zgłoszenia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie poprzez kliknięcie „nie lubię”, cofnięcie polubienia wpisu lub usunięcie komentarza do wpisu a następnie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z celami przetwarzania.

Portale społecznościowe mają własne polityki prywatności, regulaminy i zasady przetwarzania danych, które wiążą ich użytkowników i do których przestrzegania jesteśmy zobowiązani. Jeśli jesteś użytkownikiem takiego portalu przetwarzanie Twoich danych osobowych także podlega takim regulaminom i politykom i możesz korzystać z przysługujących Tobie w ich ramach uprawnień.

 

Źródła danych

Dane zbieramy bezpośrednio od Ciebie, jeżeli do nas dzwonisz, czy korespondujesz z nami mailowo  lub tradycyjnie, albo pozostawiasz je w innej formie (np. wręczonej wizytówki). Twoje dane możemy również pozyskać od firm, z którymi współpracujemy, a które wskazują Cię jako osobę reprezentującą lub właściwą do kontaktu. Dane, jakie otrzymujemy w takim przypadku to służbowe dane kontaktowe, bądź zawarte w pełnomocnictwie czy odpisie KRS, jeżeli jesteś osobą reprezentującą.

 

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom iSecure, podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (np. dostawcy oprogramowania, księgowość, agencja marketingowa), podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Korzystamy z usług Freshmail by realizować wysyłkę newslettera. Z polityką prywatności i polityką cookies Freshmail możesz zapoznać się tutaj: https://freshmail.pl/polityka-prywatnosci/

Korzystamy także z usług Google Analytics, któremu przekazujemy informacje zbierane za pomocą plików cookies (informacje statystyczne). Te informacje są anonimowe i nie stanowią danych osobowych. Więcej na temat przetwarzania takich informacji możesz przeczytać tutaj:  https://policies.google.com/privacy

 

Państwa trzecie

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich.

 

Prawa osób fizycznych

Przysługują Ci następujące prawa:

 

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może się okazać niezbędne, jeśli Użytkownik Strony będzie chciał skorzystać z niektórych oferowanych przez nas możliwości, przykładowo, by wysyłać newsletter potrzebujemy Twojego adresu mailowego, by udzielić odpowiedzi na pytania potrzebujemy Twoich danych kontaktowych.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Nie podejmujemy decyzji w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, ani nie profilujemy danych osobowych.

 

Pliki cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Pliki cookies, zwane także potocznie ciasteczkami, to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania z niej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Wykorzystujemy pliki cookies w następujących celach:

– dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z naszej strony internetowej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

– tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej.

 

W ramach Strony stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

Session cookies, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

Persistent cookies, czyli pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

Zmiana ustawień plików cookies

Przeglądarki internetowe bardzo często domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach przeglądarki, z której korzystasz, szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi ciasteczek znajdziesz w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Musisz jednak wiedzieć, że zmiana ustawień w zakresie korzystania z plików cookies na poziomie przeglądarki za pomocą której przeglądasz strony internetowe może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie i utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych z nich.

Zapis do newslettera
Dodanie e-maila i potwierdzenie "Zapisz się" oznacza zgodę na przetwarzanie przez iSecure Sp. z o.o. podanego adresu e-mail w celu wysyłania newslettera o usługach, wydarzeniach, czy innych działaniach dotyczących naszej Spółki