iSecure logo
Strona główna

Szkolenia i Edukacja – IOD, RODO

Kurs ABI: Od Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) do Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Szkolenie na administratora bezpieczeństwa informacji
Celem naszego kursu (realizowanego nieprzerwanie od 2010 r.) jest przygotowanie osób chcących pełnić funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), a od 25 maja 2018 r. Inspektora Ochrony Danych (IOD) do prawidłowego wypełniania obowiązków wynikających zarówno z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (RODO, przepisy krajowe), jak i dobrych praktyk (np. elementy normy ISO 27001, wytyczne Grupy Roboczej Art. 29).

Szkolenia zamknięte

Szkolenie zamknięte to jedna z najlepszych form pozyskania wiedzy „szytej na miarę” dla konkretnego klienta. Proces przygotowania takiego warsztatu zawsze poprzedzamy badaniem potrzeb, gdzie potencjalni uczestnicy mają możliwość wskazać interesujące ich obszary.

Szkolenie RODO - Unijna (r)ewolucja w zakresie ochrony danych osobowych

Szkolenie RODO
Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie najważniejszych zagadnień i zmian wynikających z RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.