iSecure logo
Strona główna

Szkolenia RODO

Kurs ABI: Od Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) do Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Celem naszego kursu (realizowanego nieprzerwanie od 2010 r.) jest przygotowanie osób chcących pełnić funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), a od 25 maja 2018 r. Inspektora Ochrony Danych (IOD) do prawidłowego wypełniania obowiązków wynikających zarówno z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (RODO, przepisy krajowe), jak i dobrych praktyk (np. elementy normy ISO 27001, wytyczne Grupy Roboczej Art. 29).

Szkolenia zamknięte

Szkolenie zamknięte to jedna z najlepszych form pozyskania wiedzy „szytej na miarę” dla konkretnego klienta. Proces przygotowania takiego warsztatu zawsze poprzedzamy badaniem potrzeb, gdzie potencjalni uczestnicy mają możliwość wskazać interesujące ich obszary.

Unijna (r)ewolucja w zakresie ochrony danych osobowych

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie najważniejszych zagadnień i zmian wynikających z RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.