iSecure logo
Strona główna

Ochrona danych osobowych

Audyt i wdrożenie RODO

Wdrożenie RODO
Audyt RODO ma na celu weryfikację obecnego stanu ochrony danych osobowych oraz ocenę stopnia spełnienia wymagań ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO/GDPR). Wdrożenie RODO obejmuje dwa etapy: dostosowanie procesów przetwarzania danych oraz dostosowanie środowiska teleinformatycznego.

Audyt podmiotu przetwarzającego (procesora)

Audyt ochrony danych osobowych
Audyt podmiotu przetwarzającego (procesora) prowadzony przez ekspertów iSecure służy weryfikacji, czy podmiot przetwarzający, któremu mają zostać powierzone dane osobowe, wdrożył odpowiednie rozwiązania chroniące prawa osób, których dane mają być przetwarzane.

Outsourcing IOD - Funkcji inspektora ochrony danych (IOD)

Outsourcing ABI
Usługa outsourcingu IOD, czyli powierzenie ekspertom z iSecure zadań i odpowiedzialności spoczywających na Inspektorze Ochrony Danych to najefektywniejsza forma współpracy. Jej największą zaletą dla klienta jest to, że w efektywny kosztowo sposób zapewnia sobie bezpieczeństwo procesów przetwarzania danych osobowych.

Przygotowywanie dokumentacji RODO

Opracowanie dokumentacji wdrożenia systemu ochrony danych osobowych
Niezbędnym elementem wdrożenia systemu ochrony danych osobowych jest opracowanie wymaganej przez prawo dokumentacji. Jej brak to powszechna niezgodność, którą wykrywamy w trakcie audytów.

Audyt zasad wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Audyt bezpieczeństwa informacji - ABI
W ramach weryfikacji zasad wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych i zapewnienia IOD realizowania jego funkcji sprawdzamy, w jakim zakresie podmiot wyznaczający IOD wypełnia zagadnienia, o których mowa w 27 pytaniach przedstawionych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych
Zapis do newslettera
Dodanie e-maila i potwierdzenie "Zapisz się" oznacza zgodę na przetwarzanie przez iSecure Sp. z o.o. podanego adresu e-mail w celu wysyłania newslettera o usługach, wydarzeniach, czy innych działaniach dotyczących naszej Spółki