iSecure logo
Strona główna

Audyt bezpieczeństwa informacji – wsparcie dla bezpieczeństwa IT

Audyt bezpieczeństwa informacji

Audyt bezpieczeństwa informacji - ABI
Dbanie o bezpieczeństwo informacji to obecnie jeden z kluczowych obszarów decydujących o wizerunku organizacji i jej pozycji rynkowej. W ramach świadczonych przez nas usług przeprowadzamy kompleksowy audyt bezpieczeństwa informacji, na który składają się audyty systemów informacyjnych oraz organizacji IT.

Audyt zgodności z normą PN-ISO/IEC 27001:2007

Audyt zgodności z normą PN-ISO/IEC 27001:2007
Najczęściej celem audytu jest dokonanie sprawdzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji (SZBI) klienta, w tym zweryfikowanie go, czy został należycie wdrożony. Cele audytu mogą również wynikać np. z celów biznesowych lub umów zawartych z kontrahentem.

Plany Ciągłości Działania

Plany Ciągłości Działania oraz Zarządzania Ciągłością Działania
W ramach naszych działań m.in. opracowujemy plany zarządzania kryzysowego oraz wdrażamy Plany Ciągłości Działania oraz Programy Zarządzania Ciągłością Działania w oparciu o wymagania Normy ISO 22301:2012.

Testy penetracyjne

Testy penetracyjne systemów it
Testy penetracyjne prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów. Celem testów jest sprawdzenie faktycznego stanu bezpieczeństwa sieci i systemu informatycznego, w tym składających się na niego aplikacji. Wynikiem naszych prac jest raport z testów, który informuje zarówno o lukach i podatnościach, jak również wskazuje, co należy zrobić, by wyeliminować wykryte słabości.
Zapis do newslettera
Dodanie e-maila i potwierdzenie "Zapisz się" oznacza zgodę na przetwarzanie przez iSecure Sp. z o.o. podanego adresu e-mail w celu wysyłania newslettera o usługach, wydarzeniach, czy innych działaniach dotyczących naszej Spółki