iSecure logo
Audyt bezpieczeństwa informacji i testy penetracyjne

Audyt zgodności z normą PN-ISO/IEC 27001:2007

Najczęściej celem audytu jest dokonanie sprawdzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji (SZBI) klienta, w tym zweryfikowanie go, czy został należycie wdrożony. Cele audytu mogą również wynikać np. z celów biznesowych lub umów zawartych z kontrahentem.

Prowadząc audyt, specjaliści iSecure kierują się wytycznymi zawartymi w normie PN-EN ISO 19011, która zawiera szereg wytycznych dotyczących audytowania systemów zarządzania.

Usługa audytu realizowana jest w oparciu o następujący schemat:

  • opracowanie programu audytu
  • przygotowanie działań audytowych
  • przeprowadzenie właściwych działań audytowych
  • przygotowanie i dystrybucja raportu z audytu.
Kontakt
Michał Sztąberek
Prezes Zarządu