iSecure logo
Strona główna

Klienci

Pokaż rodzaj referencji
Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Audyt bezpieczeństwa informacji
Testy penetracyjne
Szkolenia RODO
Operatorzy telekomunikacyjni i pocztowi
AmRest

AmRest to spółka będąca właścicielem takich marek w Polsce jak KFC, Burger King, czy Pizza Hut. Z punktu widzenia naszej współpracy oznaczało to, że był to jeden z największych projektów w zakresie ochrony danych osobowych jaki mieliśmy przyjemność realizować przed wejściem w życie RODO. W ramach naszych działań wykonaliśmy audyt oraz zaprojektowaliśmy system ochrony danych osobowych, a także przeprowadziliśmy szkolenia zarówno dla osoby mającej pełnić funkcję ABI jak i kluczowych pracowników odpowiadających za przetwarzanie i bezpieczeństwo danych osobowych.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Szkolenia RODO
Actavis

Actavis pojawił się na polskim rynku w 2004 roku. Spółka prowadzi działalność w zakresie marketingu i promocji preparatów odtwórczych. Członkiem Grupy Actavis jest również Biovena Pharma, której działalność opiera się przede wszystkim na sprzedaży i dystrybucji leków Grupy Actavis na terenie Polski. Obie te Spółki wspieraliśmy w zakresie tematyki danych osobowych poprzez pełnienie w nich funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
AGS SYSTEM Sp. z o.o.

AGS SYSTEM Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania IT dla leasingu i finansów. W ramach podjętych przez nas działań przeprowadziliśmy audyt zgodności z normą ISO 27001, wdrożenie wymogów normy ISO 27001 oraz przeszkolenie mające na celu zapoznanie kierownictwa oraz pracowników z wymaganiami normy ISO 27001, w tym m.in. przedstawiliśmy sposoby odpowiedniego zabezpieczenia informacji, postępowanie z dokumentacją systemową oraz postępowanie w sytuacji naruszenia normy.

Audyt bezpieczeństwa informacji
AK Windykacja Sp. z o.o.

AK Windykacja Sp. z o.o. jest spółką windykacyjną specjalizującą się w zarządzaniu wierzytelnościami. Świadczy usługi z zakresu windykacji należności, które obejmują: windykację polubowną, przedsądową, sądową i pozasądową. Nasza współpraca trwa od 2018 roku. W tym czasie przeprowadziliśmy audyt przedwdrożeniowy w celu weryfikacji ówczesnego stanu ochrony danych osobowych oraz oceny stopnia przygotowania do zmian wynikających z RODO. Ten etap prac zakończył się raportem poaudytowym wskazującym, jakie działania należy podjąć by osiągnąć zgodność z wchodzącymi w życie przepisami RODO. Co więcej, nasza współpraca jest kontynuowana, ponieważ Spółka powierzyła nam pełnienie funkcji inspektora ochrony danych (IOD) na podstawie outsourcingu obowiązków inspektora ochrony danych.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
ALEPH Polska Sp. z o.o.

Firma jest jedynym dystrybutorem produktów firmy Ex Libris w Polsce i działa jako biuro serwisowe dla polskich użytkowników tych systemów. Spółka działa na rynku oprogramowania dla bibliotek od 1992 roku, od marca 2001 roku pod nazwą ALEPH Polska Sp. z o.o. W ramach współpracy zrealizowaliśmy audyt zgodności z przepisami RODO, którego produktem finalnym by raport prezentujący niezgodności oraz rekomendacje co do sposobu ich likwidacji. Opracowaliśmy również dokument opisujący metodologię przeprowadzenia oceny ryzyka oraz przeprowadziliśmy samą ocenę ryzyka. Wynikiem naszych działań było też dostosowanie procesów przetwarzania danych do wymogów RODO.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Alfakredyt Sp. z o.o.

Alfakredyt Sp. z o.o. to łotewska firma, która jest ceniona na rynku szybkich pożyczek. Współpracę rozpoczęliśmy od audytu zgodności z RODO i dostosowania procesów przetwarzania danych w Spółce do przepisów RODO, Spółka postanowiła również powierzyć specjaliście iSecure pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Asistera Poland Sp. z o.o.

Asistera to innowacyjna firma usług informatycznych zapewniająca pełne usługi zarówno dla sektora prywatnego, jak i publicznego. Firma jest obecna na całym świecie dzięki rozwojowi produktów i outsourcingowi procesów biznesowych. W ramach podjętych przez nas działań w 2016 roku sprawdziliśmy i dostosowaliśmy do zgodności z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych obowiązującej przed RODO. Zakres prac obejmował między innymi: przeprowadzenie audytu, a następnie opracowanie polityki bezpieczeństwa danych osobowych, sporządzenie instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych, przygotowanie wniosków rejestracyjnych do GIODO (ówczesny organ nadzorczy). Następnym krokiem było powierzenie nam pełnienia funkcji ABI. Po tym przeszliśmy z klientem proces audytu przedwdrożeniowego RODO, samego wdrożenia i kontynuacji bieżącej obsługi w ramach outsourcingu funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Attentive Sp. z o.o.

Attentive to specjaliści z zakresu obsługi księgowej i kadrowo-płacowej. Od 2012 r. wspieramy tę firmę w zakresie ochrony danych osobowych poprzez świadczenie usług inspektora ochrony danych (IOD), a wcześniej administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). Na początku współpracy przeprowadziliśmy audyt zgodności z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz zaprojektowaliśmy system ochrony danych osobowych, kontynuując wdrażanie wymagań RODO wspólnie z Klientem w ramach bieżącego wsparcia oraz cyklicznych wewnętrznych audytów.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
AUTO-HAK Sp. z o.o.

Firma AUTO-HAK jest niezależną, polską firmą produkującą zaczepy kulowe (haki holownicze) do samochodów osobowych i dostawczych. Spółka swoją działalność w branży rozpoczęła w 1976 roku produkując jeden model haka. Natomiast obecnie produkowane są zaczepy kulowe do ponad 1000 modeli samochodów. W ramach współpracy przeprowadziliśmy kompleksowy audyt zgodności z przepisami RODO, zakończony szczegółowym raportem, którego integralną częścią było sporządzenia harmonogramu wdrożenia RODO. Ponadto zaktualizowaliśmy wszystkie niezbędne dokumenty i procedury jak np. politykę bezpieczeństwa, klauzule do stosowanie podczas zbierania danych osobowych oraz te, mające na celu wypełnić obowiązki informacyjne. Obecnie jeden ze specjalistów iSecure pełni w Spółce funkcję Inspektora Ochrony Danych, udzielając bieżącego wsparcia z zakresu ochrony danych osobowych.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides

Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides oferuje profesjonalną i kompleksową obsługą brokerską, wraz ze wsparciem merytorycznym, szkoleniami z zakresu zawartych ubezpieczeń oraz pomocą w bieżących sprawach dotyczących kontaktu z ubezpieczycielem czy likwidacją szkód. Od 2011 r. wspieramy tę firmę w zakresie ochrony danych osobowych poprzez świadczenie usług inspektora ochrony danych (IOD), a wcześniej administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). Na początku współpracy przeprowadziliśmy również audyt zgodności z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz zaprojektowaliśmy system ochrony danych osobowych, kontynuując wdrażanie wymagań RODO wspólnie z Klientem w ramach bieżącego wsparcia.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Bezokularów.pl

Bezokularow.pl S.A. to właściciel jednego z największych w Polsce sklepów internetowych, który ma w swojej ofercie artykuły przeznaczone dla osób mających kłopoty ze wzrokiem. Nasza współpraca polegała na sprawdzeniu i dostosowaniu do zgodności z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych obowiązującej przez RODO: przeprowadzeniu audytu, a następnie sporządzeniu dokumentacji obejmującej politykę bezpieczeństwa, instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych wraz z niezbędnymi załącznikami, opracowaniu wniosków rejestracyjnych do GIODO (ówczesny organ nadzorczy), a także przeszkoleniu osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Szkolenia RODO
BONNIER BUSINESS (POLSKA) Sp. z o.o.

Bonnier Business Polska sp. z o.o. należy do szwedzkiej Grupy Bonnier - jednego z największych na świecie koncernów medialnych. Ze Spółką rozpoczęliśmy współpracę od powierzenia jednemu ze specjalistów iSecure funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, a obecnie specjalista ten pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych odpowiedzialnego za całokształt spraw związanych z ochroną danych osobowych.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Szkolenia RODO
CK STORES POLAND Sp. z o.o.

CK Stores Poland Sp. z o.o. to polska Spółka prestiżowej marki Calvin Klein. Rozpoczęliśmy współpracę w zakresie ochrony danych osobowych od przeprowadzenia kompleksowego audytu zgodności i pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Obecnie kontynuujemy współpracę, mając powierzony outsourcing funkcji  Inspektora Ochrony Danych i prowadząc Spółkę do wdrożenia wymagań RODO.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Szkolenia RODO
Connectis Sp. z o.o.

Connectis Sp. z o.o. to polska firma IT z utrwaloną pozycją na rynku. Spółka prowadzi projekty z różnych branż w całej Polsce: od IT, bankowości i energetyki po E-commerce, motoryzację i ochronę środowiska. Są organizatorami oraz partnerami wielu organizacji programistycznych oraz wydarzeń IT. Z firmą Connectis rozpoczęliśmy współpracę w 2014 roku świadcząc usługi z zakresie ochrony danych osobowych. Zweryfikowaliśmy zastany stan ochrony danych osobowych, opracowaliśmy system ochrony danych osobowych obejmujący w szczególności dostosowanie i stworzenie niezbędnych dokumentów wymaganych przez przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, przygotowaliśmy wnioski do GIODO. Od marca 2014 r. pracownik iSecure pełnił funkcję ABI. W dobie RODO wspieramy Spółkę mając powierzone pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, stale wspierając Spółkę we wdrażaniu przepisów RODO, udzielając bieżącego wsparcia, przeprowadzając okresowe audyty i przygotowując niezbędne klauzule i dokumenty dostosowawcze.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Cube Group

Cube Group S.A. to jeden z liderów na rynku marketingu efektywnościowego. W ramach podjętych przez nas działań wykonaliśmy pełny audyt ochrony danych osobowych pod kątem wymagań ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r. i jej przepisów wykonawczych, sporządziliśmy z niego kompleksowy raport, a w kolejnym kroku opracowaliśmy  dokumentację obejmującą politykę bezpieczeństwa, instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych oraz wszystkie inne niezbędne załączniki. Nie zapomnieliśmy również o przygotowaniu wniosków rejestracyjnych do ówczesnego organu - GIODO, a także przeszkoleniu pracowników Spółki.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Deichmann Obuwie Sp. z o.o.

Marka Deichmann jest doskonale znana tak w Polsce jak i na całym świecie. Jej charakterystyczne logo można zobaczyć niemal w każdej galerii handlowej. To jedna z największych, a do tego rodzinnie zarządzanych firm, zajmujących się sprzedażą obuwia. Współpraca z iSecure zaczęła się od jednorazowego projektu polegającego na przeprowadzeniu audytu, opracowaniu niezbędnych dokumentów i procedur, a także przeszkoleniu kluczowego personelu. Następnym krokiem było powierzenie nam pełnienia funkcji ABI. Po tym przeszliśmy z klientem proces audytu przedwdrożeniowego RODO, samego wdrożenia i kontynuacji bieżącej obsługi w ramach outsourcingu funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Szkolenia RODO
Demotywatory

Demotywatory.pl to jeden z tych kultowych już portali, od których niektórzy rozpoczynają swój dzień w pracy. Właścicielem serwisu jest firma MSI należąca do Mariusza Składanowskiego, dla której wykonaliśmy audyt ochrony danych osobowych, przygotowaliśmy wszystkie niezbędne i wymagane przez przepisy dokumenty, a także przeprowadziliśmy szkolenie dla pracowników i właściciela.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
DOLFI 1920 SERVICES Sp. z o.o.

Spółka Dolfi ratuje osoby odbywające podróże służbowe i prywatne liniami lotniczymi, w przypadku zagubienia lub uszkodzenia ich bagażu. Ze Spółką rozpoczęliśmy i kontynuujemy współpracę w zakresie powierzenia nam funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Szkolenia RODO
Dom Dziecka nr 16

Dom Dziecka Nr 16 jest placówką opiekuńczo — wychowawczą dla dzieci całkowicie lub okresowo pozbawionych opieki rodzicielskiej. Należy do zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 w Warszawie, który został utworzony Uchwałą NR LV/1376/2017 Rady m.st. Warszawy, z dnia 21 września 2017 r. Na samym początku naszej działalności, czyli w roku 2010 zostaliśmy wybrani do przeprowadzenia w Domu Dziecka takich działań jak: audyt zgodności z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, przygotowanie zgodnych z prawem klauzul niezbędnych do legalnego zbierania danych osobowych, opracowania umów powierzenia przetwarzania, opracowanie wniosków rejestracyjnych do GIODO (ówczesny organ nadzorczy), przeprowadzenie szkolenia dla osoby mającej pełnić funkcję administratora bezpieczeństwa informacji (ABI).

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Szkolenia RODO
Duon Marketing and Trading S.A.

Z firmą Duon Marketing and Trading S.A. (obecny Fortum Marketing and Sales Polska S.A.) mieliśmy przyjemność współpracować w 2015 roku. W ramach podjętych przez nas działań wykonaliśmy pełny audyt ochrony danych osobowych, sporządziliśmy z niego kompleksowe sprawozdanie, a w kolejnym kroku opracowaliśmy  dokumentację obejmującą politykę bezpieczeństwa, instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych oraz wszystkie inne niezbędne załączniki, wymagane przez ówczesne przepisy prawa.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Elevato

W związku z realizacją projektu Elevato Software przez 44GGROUP Sp. z o.o. przeprowadziliśmy kompleksowy audyt ochrony danych osobowych, sporządziliśmy z niego raport oraz opracowaliśmy wszystkie niezbędne dokumenty i procedury, w tym wnioski do GIODO. Oprócz tego odpowiedzialni byliśmy za przygotowanie serii artykułów edukacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Działy HR. Kliknij na logo i sprawdź referencje od tego Klienta.

Obecnie marka elevato działa pod firmą elevato sp. z o.o., a my kontynuujemy współpracę, przeprowadzając audyt i wdrożenie RODO, a także pełniąc funkcję Inspektora Ochrony Danych.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Szkolenia RODO
Eniro

Współpracę z Eniro Polska Sp. z o.o. rozpoczęliśmy w styczniu 2012 r., czyli od momentu, w którym ustawę o ochronie danych osobowych zaczęto stosować względem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Zespół Eniro z ramienia iSecure wspierał profesjonalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z ochroną danych osobowych. Pomyślną współpracę potwierdzają otrzymane referencje.

W dobie RODO wspieraliśmy Spółkę wdrażając wymagania rozporządzenia oraz pełniąc funkcję Inspektora Ochrony Danych.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
EURORENT Sp. z o.o.

EURORENT Sp. z o. o. to międzynarodowy dostawca wysokiej jakości usług mobilnych pod marką SIXT. Ze Spółką rozpoczęliśmy współpracę od powierzenia jednemu ze specjalistów iSecure funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, a obecnie specjalista ten pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych odpowiedzialnego za całokształt spraw związanych z ochroną danych osobowych.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Szkolenia RODO
EXCO A2A POLSKA Sp. z o.o.

EXCO A2A POLSKA Sp. z o.o. jest polską filią Grupy EXCO, francuskiej sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa. Spółka EXCO A2A Polska działa na polskim rynku od 1999 roku. Początek naszej współpracy to audyt w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych pod rządami ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r. (a więc jeszcze przed wejściem w życie RODO), oraz pomoc we wdrożeniu zaleceń wynikających z raportu poaudytowego, w tym m.in. przygotowanie polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemami informatycznymi przetwarzającymi dane osobowe, a także szkolenia. W dalszej kolejności przeprowadziliśmy audyt powdrożeniowy w celu ustalenia faktycznego stopnia wdrożenia wymogów RODO, zaktualizowaliśmy lub uzupełniliśmy istniejące procedury, opracowaliśmy brakujące dokumenty, a także przeprowadziliśmy ocenę ryzyka. Obecnie nasza współpraca polega na outsourcingu funkcji inspektora ochrony danych (IOD).

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Szkolenia RODO
Focus Hotels S.A.

Focus Hotels to nowy standard w dziedzinie miejskich hoteli biznesowych. Z siecią hoteli rozpoczęliśmy współpracę od powierzenia jednemu ze specjalistów iSecure funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, a obecnie specjalista ten pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych odpowiedzialnego za całokształt spraw związanych z ochroną danych osobowych.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Szkolenia RODO
Fresh Future Sp. z o.o.

Fresh Future Sp. z o.o. została założona w 2011 roku i jest jednym z czołowych polskich importerów oraz dystrybutorów świeżych warzyw. Firma dysponuje bazą stałych producentów z całej Europy, bogatym zapleczem logistycznym, technologicznym i magazynowym. W ramach podjętych przez nas działań w 2019 roku wykonaliśmy pełny audyt weryfikujący obecny stan ochrony danych osobowych, sporządziliśmy z niego kompleksowe sprawozdanie w formie raportu, a w kolejnym kroku przeprowadziliśmy dostosowanie procesów przetwarzania danych do wymogów RODO (w tym m.in. przygotowaliśmy politykę ochrony danych, opracowaliśmy rejestr czynności przetwarzania danych, dokonaliśmy oceny ryzyka). Prace zostały zwieńczone szkoleniem personelu z tematyki RODO.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Szkolenia RODO
Fundacja Civitas Christiana

Głównymi celami Fundacji są: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; rozwój społeczeństwa obywatelskiego, budowa kapitału społecznego; przeciwdziałanie zagrożeniom współczesnego świata oraz wykluczeniu społecznemu. Od maja 2018 roku pełnimy u Klienta powierzoną rolę Inspektora Ochrony Danych.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Fundacja Świętego Mikołaja

Fundacja Świętego Mikołaja istnieje od 1998 roku. Zrealizowała kilkadziesiąt kampanii społecznych, m. in. kampanie pod hasłami: "Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą" dla Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci, "Bóg się rodzi! Pomóż samotnym matkom" dla Caritas Polska oraz wiele innych. Nasza pomoc dla Fundacji miała charakter w 100% pro bono i polegała na przeprowadzeniu szkolenia dla grupy pracowników, a także wsparciu przy opracowaniu wymaganej przez przepisy dokumentacji ochrony danych osobowych.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Gamesture sp. z o.o.

Gamesture to firma tworząca gry mobilne. Pierwszym i jednocześnie najbardziej znanym produktem Gamesture jest Questland - osadzona w świecie fantasy gra RPG, której akcję obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby.

Współpraca z Gamesture obejmuje kompleksowy audyt organizacji pod kątem prawa ochrony danych osobowych, wsparcie we wdrożeniu i utrzymaniu zgodności z RODO we wszystkich obszarach działalności spółki oraz przeprowadzenie odpowiednio dopasowanych szkoleń. Jako ekspertom zostało nam powierzone wsparcie IOD powołanego u Klienta.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Szkolenia RODO
Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek spółka jawna

Produktem Get Feedback jest Webankieta, uznany na rynku program do ankiet dla osób potrzebujących zasięgnięcia opinii swoich respondentów, przede wszystkim profesjonalistów i firm badających klientów, pracowników czy społeczności. Rozpoczęliśmy współpracę w zakresie ochrony danych osobowych na długo przed wejściem w życie RODO, od zaktualizowania systemu ochrony danych osobowych i pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Obecnie kontynuujemy współpracę, mając powierzony outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) i służymy bieżącym doradztwem wdrażając wspólnie z Klientem  wymagania RODO.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Global Parks Poland sp. z o.o.

Global Parks Poland stworzył Park of Poland, pierwszy park rozrywki na dużą skalę w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Park oferuje atrakcje znane z innych parków na świecie, od tych dostarczających najbardziej ekstremalnych wrażeń do klasycznych atrakcji. Współpraca z iSecure obejmuje przeprowadzenie audytu zgodności z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych, wdrożenie systemu ochrony danych osobowych zgodnie z RODO, przeprowadzenie szkoleń. W Global Parks Poland pełnimy ponadto funkcję Inspektora Ochrony Danych, udzielając stałego wsparcia w zakresie ochrony danych osobowych.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Szkolenia RODO
Grupa Auto Wimar

Grupa Auto Wimar w swoich salonach oferuje kompleksową obsługę związaną z zakupem, finansowaniem i ubezpieczeniem samochodów marki ŠKODA. Ze Spółką rozpoczęliśmy współpracę od powierzenia jednemu ze specjalistów iSecure funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, a obecnie specjalista ten pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych odpowiedzialnego za całokształt spraw związanych z ochroną danych osobowych.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Szkolenia RODO
GRUPA INCO S.A.

GRUPA INCO S.A to znany producent chemii gospodarczej, nawozów ogrodniczych i opakowań z tworzyw sztucznych, który z powodzeniem działa również na rynku nieruchomości. Ze Spółką mieliśmy przyjemność współpracować kilkukrotnie podczas jednorazowych projektów, a obecnie Spółka postanowiła powierzyć specjaliście iSecure pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Szkolenia RODO
Grupa Marvipol Development

Projekt realizowany dla Grupy Marvipol był jednym z większych z jakim zmierzyli się nasi konsultanci bezpieczeństwa informacji. W momencie przeprowadzenia audytu (2013 r.) w ramach grupy kapitałowej, oprócz notowanej na GPW spółki Marvipol S.A., funkcjonowało jeszcze 17 innych podmiotów. Oprócz wspomanianego wyżej audytu, zostały opracowane procedury ochrony danych osobowych, a także przeprowadzono szkolenia dla kluczowego personelu. Od czerwca 2014 r. pracownik iSecure pełnił funkcję ABI dla poszczególnych spółek składających się na Grupę Marvipol. Płynnie przeszliśmy na współpracę z zakresu audytu, wdrożenia i szkoleń z zakresu RODO, pełniąc obecnie funkcję Inspektora Ochrony Danych.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Szkolenia RODO
GSH Polska Sp. z o.o

GSH Polska jest wyłącznym importerem na rynek Polski innowacyjnych suplementów diety. Współpraca ze spółką polegała na przeprowadzeniu audytu, a następnie sporządzeniu dokumentacji i przeprowadzeniu szkoleń przygotowując Klienta na wejście w życie RODO i wspierając spółkę po zmianie przepisów. W ramach świadczonych przez nas usług dbaliśmy o ochronę danych osobowych poprzez pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji (ABI), a po 25.05.2018 – Inspektora Ochrony Danych.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Szkolenia RODO
Hilding Anders Polska Sp. z o.o.

Współpracę z Hilding Anders Polska Sp. z o.o. rozpoczęliśmy od dostosowania Spółki do przepisów RODO, a po zakończeniu projektu Spółka postanowiła powierzyć specjaliście iSecure pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych. Hilding Anders Polska Sp. z o.o. jest wiodącym producentem łóżek i materacy.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Szkolenia RODO
HILFIGER STORES Sp. z o.o.

TOMMY HILFIGER jest jedną z wiodących marek designerskiego stylu na świecie. Na początku współpracy wspieraliśmy Spółkę w zakresie ochrony danych osobowych, pełniąc funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, a obecnie Spółka powierzyła nam pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych. Dzięki temu stale współpracujemy, na bieżąco wspierając Spółkę we wszelkich tematach z zakresu wdrożenia wymagań RODO.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Szkolenia RODO
Hotel Professionals Management Group Sp. z o.o.

Hotel Professionals Management Group Sp. z o.o. oferuje inwestorom w branży hotelowej usługi asset management, wsparcie w operacyjnym przygotowaniu hoteli do otwarcia, a także szeroko pojęte usługi zarządzania obiektami hotelowymi. W portfolio HPMG są między innymi Moxy Warsaw Praga w warszawskim Centrum Praskim Koneser (CPK), na rzecz którego realizowaliśmy projekt. W ramach podjętych przez nas działań wykonaliśmy pełny audyt ochrony danych osobowych oraz identyfikację procesów przetwarzania, a w kolejnym kroku przeprowadziliśmy dostosowanie w CPK procesów przetwarzania danych do wymogów RODO.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Impuls Leasing

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej Grupy Finansowej IMPULS-LEASING International z siedzibą w Austrii. Firmy leasingowe wchodzące w skład Holdingu oprócz Polski są obecne również w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej takich jak Słowacja, Węgry, Chorwacja, Rumunia. Od 2015 r. wspieramy tę firmę w zakresie ochrony danych osobowych poprzez świadczenie usług inspektora ochrony danych (IOD), a wcześniej administratora bezpieczeństwa informacji (ABI).

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Szkolenia RODO
Instytut Geofizyki PAN

Instytut Geofizyki PAN jest kontynuatorem długoletniej tradycji teoretycznych i eksperymentalnych badań geofizycznych w Polsce, z którym mieliśmy przyjemność współpracować w 2016 roku. W ramach podjętych przez nas działań wykonaliśmy pełny audyt ochrony danych osobowych, sporządziliśmy z niego kompleksowe sprawozdanie, a w kolejnym kroku opracowaliśmy  dokumentację obejmującą politykę bezpieczeństwa, instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych oraz wszystkie inne niezbędne załączniki wymagane przez ówczesne przepisy prawa.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Inter Api Sp. z o.o.

Inter Api jest hurtownią sprzętu jeździeckiego obecną na rynku od 1998 roku. W swojej ofercie posiadają tylko sprawdzone i doskonałe jakościowo marki, dostosowane do potrzeb każdego miłośnika koni i jeździectwa. Ze Spółką rozpoczęliśmy współpracę od powierzenia jednemu ze specjalistów iSecure funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, a obecnie specjalista ten pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Izba Gospodarki Elektronicznej

Misją e-Commerce Polska jest rozwój polskiej branży e-commerce poprzez współpracę, wymianę know-how i działania legislacyjne oraz silną i efektywną reprezentację wspólnych interesów w dialogu z instytucjami polskiej administracji rządowej, Unii Europejskiej oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i na świecie. W ramach świadczonych przez nas usług dbaliśmy o ochronę danych osobowych poprzez pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji (ABI).

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
K-Consult Sp. z o.o.

K-Consult Sp. z o.o. jest firmą z wieloletnim doświadczeniem w imporcie, dystrybucji oraz eksporcie produktów światowych marek. W ciągu zaledwie kilku lat w jej portfolio znalazło się kilkanaście największych marek z branży fotografii, multimediów, audio-video oraz mobile. Firma służy wsparciem w tworzeniu atrakcyjnej oferty,                 doborze akcesoriów, projektowaniu innowacyjnej ekspozycji towaru (online, offline) i najbardziej efektywnym zagospodarowaniu powierzchni sklepu czy półki. Dla K-Consult świadczymy kompleksowe usługi w zakresie ochrony danych osobowych, w tym pełnimy funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD), weryfikujemy kompleksowo stan zgodności w formie audytu oraz wdrażamy wymagania RODO, w formie przygotowania niezbędnych dokumentów, rejestrów czynności przetwarzania, kierowania zaleceń podczas bieżącej pracy, czy prowadzenia szkoleń dla personelu.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Szkolenia RODO
Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” jest ogólnopolską organizacją formacyjno – edukacyjną, przygotowującą katolików świeckich do realizowania misji Kościoła. Od 1993 roku jest kontynuacją Stowarzyszenia „Pax”, które wyniku przemian demokratycznych w Polsce zakończyło działalność polityczną. „Civitas Christiana” zostało oficjalnie uznane przez Kościół katolicki w Polsce jako stowarzyszenie katolickie dekretem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 kwietnia 1997. W październiku 2017 roku mieliśmy przyjemność wykonać dla Stowarzyszenia Audyt przedwdrożeniowy, którego celem była weryfikacja stopnia przygotowania na zmiany wynikające z RODO. Na tym nie skończyła się nasza współpraca, w maju 2018 roku została nam powierzona rola Inspektora Ochrony Danych.

Audyt bezpieczeństwa informacji
Ochrona danych osobowych i audyt RODO
KCR S.A.

KCR S.A. to firma prowadząca badania kliniczne (tzw. Contract Research Organization, CRO), w krajach Europy Zachodniej i Europy Środkowo-Wschodniej oraz w Stanach Zjednoczonych. Początkowo nasza współpraca opierała się na realizacji pojedynczych zleceń (przygotowywanie opinii i analiz), a później świadczyliśmy usługi w oparciu o outsourcing funkcji administratora bezpieczeństwa informacji (ABI).

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Keemple Polska Sp. z o.o.

Keemple Polska Sp. z o.o. dostarcza prosty i przyjazny system inteligentnego domu, w tym w zakresie monitorowaniu zużycia energii oraz ogrzewania. Nasza współpraca ze spółką opiera się na świadczeniu przez iSecure usługi outsourcingu IOD, w skład w której wchodzi nie tylko bieżące doradztwo, lecz kompleksowa usługa wdrożeniowa (przeprowadzony audyt zakończony raportem, szkolenia oraz dostosowanie do wymogów RODO.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Szkolenia RODO
Kienbaum

Kienbaum Sp. z o.o. to polska spółka zajmująca się Executive Search, tradycyjnym konsultingiem dla kadry zarządzającej oraz usług Human Resource będąca częścią międzynarodowej Grupy Kienbaum. Nasza współpraca polegała na zrealizowaniu pełnego audytu ochrony danych osobowych wraz z raportem, sporządzenia dokumentacji i dostosowania do innych przepisów RODO, w tym przeprowadzenia analizy ryzyka.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Szkolenia RODO
LogosTour

LogosTour to biuro podróży, które funkcjonuje na rynku już od wielu lat. W swojej ofercie posiada przede wszystkim wycieczki w odległe zakątki świata – organizowane zarówno jako wyjazdy grupowe jak i indywidualne. Jak wiadomo, w branży turystycznej dane osobowe to podstawa, ponieważ bez nich nie da zorganizować się podróży, stąd też ich ochrona ma znaczenie kluczowe. W ramach współpracy przeprowadziliśmy kompleksowy audyt zakończony szczegółowym raportem, a także zaktualizowaliśmy wszystkie niezbędne dokumenty i procedury jak np. politykę bezpieczeństwa. Obecnie jeden ze specjalistów iSecure pełni w Spółce funkcję Inspektora Ochrony Danych.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Szkolenia RODO
Monevo Sp. z o.o.

Spółka Monevo oferuje swoim klientom możliwość zaciągnięcia pożyczki on-line.
Współpracę zaczęliśmy od przeprowadzenia audytu przedwdrożeniowego, którego efektem był szczegółowy raport. Następnym krokiem było wprowadzenie wymogów RODO oraz zapoznanie pracowników z najważniejszymi zagadnieniami RODO, co kontynuujemy w ramach bieżącej obsługi, ponieważ Spółka postanowiła powierzyć iSecure pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Moyome Sp. z o.o.

Moyome to właściciel Suntago Village – obiektu oferującego komfortowe zakwaterowanie dla gości Parku Wodnego Suntago.
Współpracę zaczęliśmy od przeprowadzenia audytu przedwdrożeniowego. Następnym krokiem było wprowadzenie wymogów RODO oraz zapoznanie pracowników z najważniejszymi zagadnieniami RODO. Obecnie stale doradzamy Klientowi dla zapewnienia zgodności z RODO, gdyż jeden ze specjalistów iSecure pełni w Spółce funkcję Inspektora Ochrony Danych.

Audyt bezpieczeństwa informacji
Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Naczelna Rada Adwokacka

Naczelna Rada Adwokacka sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu adwokata – w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. W ramach podjętych przez nas działań w 2016 roku wykonaliśmy zaktualizowanie systemu ochrony danych osobowych i opracowanie dokumentacji wymaganej przepisami prawa. Współpracę kontynuujemy do dziś, doprowadzając NRA  w okresie przejściowym do zgodności z RODO (poprzez audyt, wdrożenie i szkolenia). Obecnie nasza współpraca polega na udzielaniu bieżącego wsparcia w zakresie outsourcingu funkcji inspektora ochrony danych (IOD).

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Szkolenia RODO
Over Group

Over Group to grupa kapitałowa, w której skład wchodzą marki związane z branżami: hodowlaną, kosmetyczną, zoologiczną oraz obsługą klienta. Nasza współpraca rozpoczęła się od audytu mającego wykazać stopień przygotowania na zmiany wynikające z RODO. W ramach czynności audytowych dokonaliśmy m. in. przeglądu stosowanych klauzul zgód, przeanalizowaliśmy stosowane środki techniczne i organizacyjne służące do zabezpieczenia danych pod kątem zgodności z RODO. Audyt wykazał konieczność powołania inspektora ochrony danych, którego funkcję sprawujemy w spółkach z Grupy.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
OZKOM Sp. z o.o.

OZKOM Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem. W swojej ofercie posiada Elektroniczny System Wyborczy, który może znaleźć zastosowanie m. in w głosowaniach rad pracowniczych, rad nadzorczych, spółdzielni mieszkaniowych i referendów. Jako iSecure, mając powierzoną usługę outsourcingu funkcji inspektora ochrony danych wykonaliśmy audyt przedwdrożeniowy, a następnie pomogliśmy wdrożyć wymagania RODO, w trakcie czego m.in. sporządziliśmy dokumentację obejmującą m.in. politykę ochrony danych osobowych, rejestr czynności przetwarzania, procedury IT. W dalszej kolejności przeszkoliliśmy pracowników w zakresie dostosowania do wymogów RODO, w tym obejmujących stosowanie obowiązków informacyjnych oraz obowiązujących sankcji za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Obecnie nasza współpraca polega na bieżącym wsparciu Spółki we wszelkich tematach z zakresu ochrony danych w ramach pełnienia outsourcingu funkcji inspektora ochrony danych (IOD).

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Szkolenia RODO
Polska Izba Biegłych Rewidentów

Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR) jest samorządem zawodowym zrzeszającym wszystkich biegłych rewidentów w Polsce. Jako iSecure przyjęliśmy do realizacji wykonywanie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). W ramach tych obowiązków przeprowadziliśmy audyt zgodności z przepisami ochrony danych osobowych, opracowaliśmy dokumentację ochrony danych osobowych, zapoznaliśmy osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami. Następnie przeprowadziliśmy w PIBR audyt zgodności z przepisami RODO, wdrażając wszystkie wymogi wynikające z przepisów. Obecnie pełnimy dla PIBR rolę inspektora danych osobowych.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Polskie Radio

Polskie Radio to marka, której nie trzeba nikomu przestawiać. Mało kto jednak wie, że spółka ta jest równocześnie... przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym. Nasza współpraca związana była właśnie z tą działalnością, a polegała na opracowaniu planu ogólnego oraz szesnastu rejonowych planów działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń. Było to jeden z największych projektów jaki realizowaliśmy w tym obszarze naszej specjalizacji.

Operatorzy telekomunikacyjni i pocztowi
Prowly.com

Prowly.com to bardzo interesujący startup, którego celem jest ułatwienie zarządzania bazą mediów i puszczania newsów do dziennikarzy. Za projekt odpowiadają osoby na co dzień zajmujące się zawodowo PR-em. Nasza współpraca rozpoczęła się w lecie 2013 r., a więc jeszcze na etapie prac przygotowawczych do oficjalnej premiery produktu, co przy tego typu przedsięwzięciach jest niezwykle istotne, choćby z uwagi to by od początku działać od A do Z w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r. (obowiązującej w tamtym czasie) i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dla Prowly.com zapewnialiśmy stałą obsługę prawną w zakresie obu ww. ustaw.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „Ogorzelec” Sp. z o.o.

Podstawową dziedziną działalności Kopalni jest wydobywanie amfibolitu oraz produkcja kruszyw budowlanych, drogowych i kolejowych. Współpraca z iSecure zaczęła się od jednorazowego projektu polegającego na przeprowadzeniu audytu, z którego sporządzony został raport prezentujący opis niezgodności, w tym dostrzeżone naruszenia przepisów prawa wraz z rekomendacjami naprawczymi. Po przeprowadzeniu audytu dokonaliśmy także oceny ryzyka oraz dostosowania procesów przetwarzania do wymogów RODO. Od tamtego momentu kontynuujemy bieżącą obsługę w ramach outsourcingu funkcji Inspektora Ochrony Danych

Audyt bezpieczeństwa informacji
Ochrona danych osobowych i audyt RODO
R-GOL Sp. z o.o. Sp. komandytowa

R-GOL.com to największy sklep piłkarski w Polsce, z którym rozpoczęliśmy współpracę od powierzenia jednemu ze specjalistów iSecure funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, a obecnie specjalista ten pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych odpowiedzialnego za całokształt spraw związanych z ochroną danych osobowych.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Szkolenia RODO
Red Sky

Red Sky Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w tworzeniu serwisów internetowych, a ich najbardziej znanym produktem jest wyszukiwarka FilesTube. Nasza współpraca polegała na dostosowaniu jej działalności do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, czyli sporządzeniu dokumentacji obejmującej politykę bezpieczeństwa, instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych wraz z niezbędnymi załącznikami oraz opracowaniu wniosków rejestracyjnych do GIODO, czyli wdrożenie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych obowiązujących w tamtym czasie.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
ROBO WASH S.A.

ROBO WASH S.A. to właściciel myjni samochodowych z wieloletnią tradycją, który postanowił powierzyć opiekę nad danymi osobowymi Zespołowi iSecure początkowo poprzez pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, a obecnie Inspektora Ochrony Danych.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Szkolenia RODO
Robyg

ROBYG to rozpoznawalna marka z branży deweloperskiej. W zakresie działalności spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ROBYG mieści się nie tylko budowa oraz sprzedaż lub wynajem lokali, lecz także udostępnienie przestrzeni co-workingowej.

iSecure współpracuje stale z Grupą Kapitałową ROBYG, mając powierzoną jeszcze przed rozpoczęciem stosowania RODO obsługę wszystkich Spółek z tej Grupy. Z powodzeniem przeszliśmy audyt i część wdrożeniową, pełniąc także i obecnie funkcję IOD, szkoląc i udzielając bieżącego wsparcia.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Szkolenia RODO
Rolmex S.A.

Główną działalnością grupy kapitałowej Rolmex jest import i dystrybucja win. Wina dostarczane są odbiorcom z szeroko rozumianej gastronomii (hotele, restauracje, kluby), a także firmom oraz klientom indywidualnym. W ramach Grupy Rolmex obsługujemy również następujące podmioty: WMHM Sp. z o.o., AVALON Sp. z o.o. Sp. komandytowa, AVALON Sp. z o.o., REZYDENCJE ANIN Sp. z o.o. oraz WINE TASTE Sp. z o.o.

Współpracę rozpoczęliśmy od kompleksowego audytu i dostosowania Spółki do przepisów RODO, a obecnie na stałe pracujemy nad utrzymaniem systemu ochrony danych osobowych zgodnego z RODO, mając powierzone pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Audyt bezpieczeństwa informacji
Ochrona danych osobowych i audyt RODO
RUCH S.A.

Ruch S.A. to kolejna powszechnie znana marka w naszym portfolio. Współpraca z tą Spółką polegała na opracowaniu planu ogólnego oraz szesnastu wojewódzkich planów działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń dla operatorów pocztowych w związku ze świadczeniem przez nią usługi kurierskiej „PACZKA W RUCHU”. Kliknij na logo i sprawdź referencje od tego Klienta.

Operatorzy telekomunikacyjni i pocztowi
SARE

Sare S.A. to jedna z najbardziej znanych i zasłużonych firm w branży e-mail marketingu w Polsce. To także jeden z naszych pierwszych Klientów, który stał się ważnym partnerem na kolejne lata, co zaowocowało choćby wystąpieniem przedstawiciela iSecure na konferencji organizowanej przez SARE. Jeśli chodzi o usługi, to przede wszystkim przeprowadziliśmy dla nich audyt ochrony danych osobowych oraz przygotowaliśmy kompleksowy raport, gdzie zawarliśmy szereg praktycznych rozwiązań gotowych do błyskawicznego wdrożenia. Kliknij na logo i zobacz referencje od tego Klienta.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Scan-Partner sp. z o.o.

Spółka specjalizuje się w sprzedaży, serwisie i kompleksowej naprawie pojazdów firmy SCANIA. Współpracę zaczęliśmy w 2015 roku od przeprowadzenia audytu w celu zbadania zgodności z ówczesnymi przepisami w zakresie danych osobowych, następnie opracowaliśmy wnioski rejestracyjne do GIODO a całość została zwieńczona szkoleniem dla pracowników i dla administratora bezpieczeństwa informacji, która ostatecznie została nam powierzona.. Współpracę z Klientem kontynuowaliśmy również w okresie przejściowym, przed wdrożeniem RODO, przeprowadzając audyt zgodności, szkolenia a także dostosowując wspólnie z Klientem procesy do wymagań RODO. Spółka powierzyła nam pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, którą sprawujemy do dziś.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Szkolenia RODO
Sheepla

Platforma Sheepla stanowi niezależne narzędzie do nadawania, rozliczania oraz monitorowania przesyłek kurierskich. Kluczową cechą platformy jest integracja z popularnymi platformami sprzedażowymi. Współpraca z iSecure opierała się na outsourcingu funkcji administratora bezpieczeństwa informacji (ABI), dzięki czemu Klient miał zapewnione stałe wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
SIGVARIS S.A.

Współpracę z firmą SIGVARIS S.A. rozpoczęliśmy w 2010 roku (jeszcze pod marką Pani Teresa MEDICA S.A.) i początkowo polegała ona na pełnieniu przez specjalistę iSecure funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji odpowiedzialnego za całokształt spraw związanych z ochroną danych osobowych. Podczas współpracy udało nam się przygotować do pełnienia tej funkcji jednego z pracowników Spółki i była ona kontynuowana poprzez stałe doradztwo temu właśnie pracownikowi. Obecnie w SIGVARIS S.A. pełnimy rolę Inspektora Ochrony Danych.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Szkolenia RODO
SIM SIM s.c.

SimSim to uruchomiona pod koniec 2020 r. wielowątkowa platforma internetowa, gdzie użytkownik znajdzie m. in.zdrowe, ekologiczne i wartościowe produkty, informacje o wydarzeniach, miejscach, możliwości adopcji pupila, czy nawet blog do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Stworzona przestrzeń porusza m.in. takie tematy jak: samorozwój, zdrowa żywność, naturalne kosmetyki oraz ekologiczna moda.

Dla portalu zrealizowaliśmy projekt, polegający na stworzeniu polityki prywatności, polityki cookies i regulaminu usług świadczonych drogą elektroniczną.

Ssangyong Polska Sp. z o.o.

Ssangyong Polska Sp. z o.o. to czołowy producent samochodów w Korei i cieszy się ugruntowaną reputacją przede wszystkim jako producent SUV-ów oraz samochodów turystycznych. Spółka powierzyła nam pełnienie funkcji inspektora ochrony danych (IOD), a w jej ramach wykonaliśmy audyt przedwdrożeniowy zakończony raportem poaudytowym prezentującym opis niezgodności oraz rekomendacje co do sposobu likwidacji niezgodności. W kolejnych etapie przeprowadziliśmy dostosowanie procesów przetwarzania danych do wymogów RODO. Obecnie współpracujemy stale ze Spółką pełniąc w niej funkcję inspektora ochrony danych (IOD) i udzielając bieżącego wsparcia.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
SUEZ Polska Sp. z o.o.

Z SUEZ Polska Sp. z o.o. rozpoczęliśmy współpracę pod nazwą SITA Polska. Przedmiotem działalności Spółki jest gospodarka odpadami oraz utrzymywanie czystości. Współpraca z iSecure podzielona była na kilka etapów, przy czym najważniejszymi z nich było przeprowadzenie kompleksowego audytu zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych, a także pomoc we wdrożeniu zaleceń przedstawionych w raporcie poaudytowym. Osobnym projektem było przeprowadzenie szkoleń dla kadry, a także doraźna pomoc prawna. Obecnie w Spółkach z Grupy SUEZ pełnimy funkcję Inspektora Ochrony Danych.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Szkolenia RODO
Tchibo Coffee Service Polska Sp. z o.o.

Tchibo Coffee Service Polska Sp. z o.o.  to firma zajmująca się dzierżawą ekspresów dla firm. Z TCSP mieliśmy przyjemność współpracować w 2012 roku. W ramach podjętych przez nas działań wykonaliśmy pełny audyt ochrony danych osobowych, sporządziliśmy z niego kompleksowe sprawozdanie, a w kolejnym kroku opracowaliśmy  dokumentację obejmującą politykę bezpieczeństwa, instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych oraz wszystkie inne niezbędne załączniki. Projekt został zakończony szkoleniami pracowników.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Teatr Kamienica

Teatr Kamienica to warszawski teatr cieszący się dużym uznaniem i zainteresowaniem prowadzony przez Emiliana Kamińskiego. Wspieraliśmy tę instytucję w zakresie ochrony danych osobowych, na początku pełniąc funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, a później Inspektora Ochrony Danych.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Szkolenia RODO
Tide Software

Tide Software to firma będąca dostawcą kompleksowych usług telekomunikacyjnych, które wspierają działania sprzedażowo - marketingowe. Najważniejszym produktem firmy jest platforma działająca w modelu SaaS, która zapewnia obustronną komunikację w Polsce i za granicą poprzez: SMS, MMS, VMS, email, fax i połączenia głosowe w technologii SIP Trunk oraz E1. Zespół Tide z ramienia iSecure wspierał profesjonalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z ochroną danych osobowych, a po wejściu w życie RODO - Inspektor Ochrony Danych.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Szkolenia RODO
TOI TOI Polska Sp. z o.o.

TOI TOI Polska Sp. z o.o. oferuje wynajem i serwis kabin toaletowych, umywalek, kontenerów i ogrodzeń. W 2008 roku TOI TOI Polska oficjalnie stał się częścią ADCO Group, zrzeszającą wszystkie oddziały TOI TOI na całym świecie. W ramach umowy na usługi w zakresie ochrony danych osobowych zrealizowaliśmy w Spółce audyt przedwdrożeniowy, mający na celu ocenę zgodności przetwarzania danych z przepisami RODO, dostosowaliśmy procesy przetwarzania danych do wymogów RODO (m. in. przygotowując stosowną dokumentację obejmującą politykę ochrony danych, klauzule informacyjne, klauzule zgody, wewnętrzne procedury) oraz wykonaliśmy serię szkoleń dla personelu.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Szkolenia RODO
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania z siedzibą w Warszawie, jest jedną z najlepszych niepublicznych uczelni techniczno-artystycznych w Polsce, która postanowiła powierzyć opiekę nad danymi osobowymi Zespołowi iSecure poprzez pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Yope Sp. z o.o.

Yope to marka naturalnych i ekologicznych kosmetyków oraz środków czystości. Współpraca z firmą rozpoczęła się od przeprowadzenia audytu przedwdrożeniowego, którego celem była weryfikacja obecnego stanu ochrony danych osobowych oraz stopnia przygotowania na zmiany wynikające z RODO. Wynikiem przeprowadzonego audytu był raport poaudytowy, w którym wskazaliśmy występujące niezgodności oraz rekomendacje co do likwidacji niezgodności. Ponadto wskazaliśmy warunki powołania inspektora ochrony danych. Obecnie pełnimy funkcję IOD i w ramach tej funkcji przeprowadzamy audyt, wdrożenie, szkolenia.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Szkolenia RODO
Złote Wyprzedaże

Złotewyprzedaże.pl to największy klub zakupowy w Polsce oferujący ubrania i dodatki najlepszych światowych marek oraz znanych projektantów w promocyjnych cenach. Nasza współpraca polegała na przeprowadzeniu audytu, a następnie sporządzeniu dokumentacji obejmującej politykę bezpieczeństwa, instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych wraz z niezbędnymi załącznikami, opracowaniu wniosków rejestracyjnych do GIODO oraz przeszkoleniu pracowników z zakresu bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Obecnie współpracujemy stale ze Spółką pełniąc w niej funkcję inspektora ochrony danych (IOD).

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Szkolenia RODO
Zombie Art T-Shirts

Zombie Art. T-shirts to sklep internetowy, który ma w ofercie różnego rodzaju koszulki. Nasza współpraca polegała na przeprowadzeniu audytu, a następnie sporządzeniu dokumentacji obejmującej politykę bezpieczeństwa, instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych wraz z niezbędnymi załącznikami, opracowaniu wniosków rejestracyjnych do GIODO, a także opracowaniu regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.

Ochrona danych osobowych i audyt RODO
Zapis do newslettera
Dodanie e-maila i potwierdzenie "Zapisz się" oznacza zgodę na przetwarzanie przez iSecure Sp. z o.o. podanego adresu e-mail w celu wysyłania newslettera o usługach, wydarzeniach, czy innych działaniach dotyczących naszej Spółki