iSecure logo
Ochrona danych osobowych

Outsourcing IOD - Funkcji inspektora ochrony danych (IOD)

Zewnętrzny inspektor ochrony danych - Outsourcing IOD

Musisz powołać Inspektora Ochrony Danych (IOD) w swojej organizacji? 

Potrzebujesz kogoś, kto kompleksowo i na stałe będzie czuwać nad ochroną danych w Twojej działalności? 

Chcesz powierzyć specjalistom bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych i nie martwić się już więcej o RODO?

Usługa outsourcingu funkcji IOD jest właśnie dla Ciebie! 

Powierzenie ekspertom z iSecure zadań i odpowiedzialności spoczywających na Inspektorze Ochrony Danych, to najefektywniejsza forma współpracy. Jej największą zaletą jest to, że w efektywny kosztowo sposób, za rozsądną cenę klient zyskuje pełną opiekę i utrzymanie zgodności z RODO w swojej organizacji, którym będzie zarządzać jedna z osób z naszego Zespołu, specjalizująca się w temacie ochrony danych osobowych.  

Na początku współpracy, przy powierzeniu nam całości zadań związanych z wdrożeniem wymogów RODO, przeprowadzimy kompleksowy, rzetelny i drobiazgowy audyt, który oceni poziom aktualnego wdrożenia przepisów RODO i wykaże obszary wymagające aktualizacji. Po szczegółowym audycie dostarczamy klientowi szczegółowy raport. Następnie przygotowujemy lub aktualizujemy (w zależności od potrzeb) wszelkie potrzebne dokumenty, procedury i polityki, jakie powinny być opracowane u klienta w celu  osiągnięcia zgodności z RODO. W trakcie pracy nad wprowadzeniem w praktyce tego, czego wymaga prawo, zarówno podczas wdrożenia zaleceń poaudytowych, jak też i w zależności od aktualnych biznesowych potrzeb, osoba dedykowana do pełnienia funkcji IOD będzie na bieżąco dbać o zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych. W tym zalicza się gotowość do i pomoc w: reagowaniu na incydenty, opiniowaniu lub przygotowywaniu umów o przetwarzaniu danych, polityk prywatności, regulaminów, reagowaniu na pisma Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub skargi i wnioski osób, których dane dotyczą (Twoich klientów, współpracowników czy biznesowych partnerów). Jeśli będziesz projektować nowe rozwiązania, usługi czy inne projekty, to będziemy do Twojej dyspozycji służąc radą i doświadczeniem, dbając o ochronę danych i zgodność z prawem przetwarzania już od samego początku.

 

Outsourcing inspektora ochrony danych - Profesjonalne usługi

Wybierając usługę outsourcing IOD Klient zyskuje stałe wparcie prawne i informatyczne, na które składa się:

 • doradztwo w zakresie przepisów i dobrych praktyk dotyczących ochrony danych osobowych
 • prowadzenie regularnych audytów zgodności organizacji klienta z przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami składającymi się na kompleksową politykę bezpieczeństwa
 • prowadzenie cyklicznych szkoleń zwiększających świadomość pracowników nt. obowiązków dotyczących przetwarzania danych osobowych
 • opracowywanie procedur dotyczących ochrony danych osobowych
 • reprezentowanie klienta przed PUODO, w tym uczestnictwo w kontrolach, prowadzenie korespondencji, zgłaszanie incydentów, prowadzenie konsultacji
 • rozpatrywanie skarg na działalność klienta związanych z przetwarzaniem danych osobowych
 • wsparcie projektów dotyczących nowych usług czy procesów biznesowych.

 

Outsourcing IOD

Zgodnie z przepisami RODO (GDPR) w ramach outsourcingu IOD, wykonywane byłyby również następujące obowiązki:

 • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO/GDPR oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
 • monitorowanie przestrzegania RODO/GDPR, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO/GDPR,
 • współpraca z organem nadzorczym,
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, których mowa w art. 36 RODO/GDPR, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,
 • Bieżące doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z RODO i przepisów wykonawczych.
Kontakt
Michał Sztąberek
Prezes Zarządu
Zapis do newslettera
Dodanie e-maila i potwierdzenie "Zapisz się" oznacza zgodę na przetwarzanie przez iSecure Sp. z o.o. podanego adresu e-mail w celu wysyłania newslettera o usługach, wydarzeniach, czy innych działaniach dotyczących naszej Spółki