(ebook) Case study – wybrane przypadki wniosków podmiotów danych i sposoby ich realizacji

Olga Skotnicka
eBook (pdf)

29,00 brutto

Czy kojarzysz zgłoszenia typu: „żądam kopii moich danych”, „oczekuję usunięcia moich danych osobowych”, „odwołuję zgodę i wnoszę o zaprzestanie przetwarzania moich danych”? Każda organizacja spotyka się z wnioskami osób, których dane dotyczą, kiedy zamierzają one skorzystać ze swoich praw. Bazując na naszym doświadczeniu wyjaśniamy, jak z praktycznego punktu widzenia postępować z konkretnymi przypadkami.

Z tego ebooka dowiesz się:

  • Jakie przykłady wniosków podmiotów danych
  • Jak, kiedy i komu odpowiadamy?
  • Co zamieścić w odpowiedzi?

Fragment treści: Jak, kiedy i komu odpowiadamy?

Forma udzielenia odpowiedzi

Przepisy RODO nie narzucają żadnej konkretnej formy, w jakiej administrator powinien udzielić odpowiedzi osobie fizycznej. Zazwyczaj odpowiedź będzie uzależniona od tego, w jakiej formie administrator otrzymał żądanie. Możemy wskazać trzy formy, w jakiej administratorzy udzielają odpowiedzi osobom fizycznym:

Elektroniczna

Odpowiedź w formie elektronicznej jest zazwyczaj udzielana w wiadomości e-mail, jest to bowiem najczęstszy sposób kontaktu ze strony osób fizycznych. Nie ma wątpliwości, że na zapytanie osoby fizycznej otrzymane w tej formie administrator powinien odpowiedzieć w tożsamy sposób. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na art. 12 ust. 3 in fine RODO: „Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy”. Ponadto zgodnie z motywem 59 RODO: „Administrator powinien zapewnić możliwość wnoszenia odnośnych żądań także drogą elektroniczną, w szczególności gdy dane osobowe są przetwarzane drogą elektroniczną”. Obecnie administratorzy przetwarzają wszystkie dane, a na pewno znaczną ich część, w formie elektronicznej, dlatego ta forma komunikacji między osobą fizyczną a administratorem ma największe znaczenie.

Pisemna

Odpowiedzi są udzielane pisemnie najczęściej wtedy, gdy…..

Dodaj do koszyka
Kategoria: