(ebook) Czy Twój IOD rzetelnie wykonuje swoje obowiązki?

Karolina Żebrowska
eBook (pdf)

29,00 brutto

Czy wyznaczyłeś w swojej organizacji Inspektora Ochrony Danych?

Na pewno zatem wiesz, jakie obowiązki nakładają na IOD przepisy RODO. Jak jednak niełatwo się domyślić, praktyczna realizacja wymogów może powodować wyzwania, a z punktu widzenia administratora czy podmiotu przetwarzającego wyznaczającego IOD ważne jest, żeby zadania tej osoby były wykonywane rzetelnie.

Czy jesteś w stanie to sprawdzić? Czy wiesz, na co zwrócić szczególną uwagę, aby zweryfikować poziom realizacji obowiązków IOD?

W tym e-booku przedstawiamy Ci:

  • listę najważniejszych zadań IOD wynikających z RODO wraz z ich szczegółowym opisem,
  • kilka istotnych zagadnień z listy 27 pytań Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (jakie PUODO opublikował dnia 30.03.2022 r. z zamiarem skierowania ich do administratorów oraz podmiotów przetwarzających w zakresie ustalenia poprawności powołania Inspektora Ochrony Danych oraz prawidłowości wykonywanych przez niego zadań).

Ich analiza pozwoli Ci odpowiedzieć na pytanie, czy powołany w organizacji IOD prawidłowo realizuje ciążące na nim zobowiązania.

Fragment treści z eBooka:

„[…] Szczególnie istotnym aspektem w tym zakresie jest fakt, iż informowanie i doradzanie to nie działanie jednorazowe tylko ciągły proces, cyklicznie podejmowane czynności. Jeżeli zatem Twój IOD informuje i doradza raz na jakiś czas, zwłaszcza jeżeli takie działania nie są jego inicjatywą to znaczy, że nie wykonuje swoich obowiązków w sposób prawidłowy.

IOD powinien zadbać o zwiększanie świadomości i szkolenia osób uczestniczących w przetwarzaniu danych osobowych. Aby z kolei kompetentnie edukować i doradzać innym, IOD musi być do tego dobrze przygotowany merytorycznie, musi sam bardzo dobrze znać obowiązki administratorów i podmiotów przetwarzających oraz powiązane z nimi uprawnienia podmiotów danych. Dbanie o edukację osób podejmujących działania i decyzje w zakresie ochrony danych osobowych jest działaniem ciągłym i powtarzalnym, wymagającym umiejętności interpersonalnych i dydaktycznych[2] Edukacja może przybrać formę szkoleń stacjonarnych, szkoleń online ale także powinna polegać na rozsyłaniu pracownikom alertów, informacji na temat ochrony danych osobowych.[…]”

Dodaj do koszyka
Kategoria: