(eBook) Dyrektywa NIS2 – czy ma zastosowanie do Twojej firmy?

Mateusz Jakubik
eBook (pdf)

29,00 brutto

Ebook zawiera informacje na temat dwóch dokumentów dotyczących cyberbezpieczeństwa.

Pierwszy to “Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa”, która definiuje struktury i procedury funkcjonowania krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz określa ramy dla tworzenia Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Drugi dokument to “Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555”, która wprowadza nową politykę UE w zakresie cyberbezpieczeństwa, znaną jako NIS2.

Celem NIS2 jest ochrona kluczowych organizacji i infrastruktury w UE przed zagrożeniami cybernetycznymi oraz osiągnięcie wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa na terenie całej Unii. Dyrektywa zawiera bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące bezpieczeństwa, surowsze zobowiązania do raportowania oraz bardziej rygorystyczne wymogi egzekwowania dla szerszego zakresu organizacji niż w przypadku pierwszej dyrektywy NIS.

W tym e-booku przedstawiamy Ci:

  • Co to jest NIS2 i jakie cele ma ta polityka?
  • Jakie organizacje są objęte wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa w ramach NIS2?
  • Jakie zmiany wprowadza dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 w zakresie cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii?

Fragment treści z eBooka:

Obowiązki wynikające z NIS2

  • Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych
    • Realizacja tego wymogu oznacza konieczność utworzenia i wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodnie z normą ISO 27001.
  • Polityki i procedury dotyczące nabywania, rozwijania i utrzymania sieci i systemów informatycznych, testowania i audytu bezpieczeństwa
    • W SZBI zgodnym z ISO 27001 powinny znaleźć się polityki i procedury oceny efektywności środków zarządzania ryzykiem w cyberprzestrzeni.

(…)

 

Dodaj do koszyka
Kategoria:

Powiązane produkty