(ebook) Nadzór pracownika w miejscu pracy w świetle RODO – czy można i w jaki sposób?

Mateusz Jakubik
eBook (pdf)

29,00 brutto

Pracodawcy wykorzystują wiele mechanizmów, by na różnych płaszczyznach monitorować swoich pracowników. Czy zawsze jest to dozwolone? W jakim zakresie można monitorować pracowników? Jakie rodzaje monitoringów są dzisiaj wybierane przez pracodawców. Nie można zapominać, że przepisy prawa wymagają, aby o takim monitoringu informować pracowników.

Co znajdziesz w ebooku:

  • Czym jest monitoring
  • Rodzaje monitoringu
  • Obowiązki administratora w przypadku stosowania monitoringu

 

Fragment treści z rozdziału – Monitoring wizyjny

Monitoring wizyjny jako forma nadzoru nad osobami, których dane dotyczą, wiąże się bezpośrednio z
przetwarzaniem danych osobowych tych osób. W polskim systemie prawnym do dziś dnia nie pojawiła się regulacja, która kompleksowo regulowałaby tę kwestię. Jednym z punktów odniesienia jest ustawa o ochronie danych osobowych, ale występują także inne regulacje, które dotyczą różnych sektorów i osób. W zakresie nieuregulowanym w takich przepisach konieczne jest stosowanie przepisów ogólnych o
ochronie danych osobowych.

Jeśli mowa o monitoringu wizyjnym, ustawodawca przyjął zasadę, że taki monitoring nie może obejmować obszaru toalet, szatni, pralni oraz miejsc, które są udostępniane zakładowej organizacji związkowej.

Brak monitoringu w miejscach wskazanych wyżej w tekście nie jest żadną nowością. Do tej pory przyjmowano właśnie, że tego rodzaju pomieszczenia są wolne od kamer……

Dodaj do koszyka
Kategoria: