(eBook) Ochrona danych osobowych w procesach rekrutacyjnych

Daniel Taberski
eBook (pdf)

29,00 brutto

Prowadzenie działalności gospodarczej prawie zawsze wiąże się z zatrudnianiem pracowników. Aby jednak pracownika zatrudnić, konieczne jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. Z uwagi na fakt, iż po zakończeniu rekrutacji może znaleźć się kilka niezadowolonych (tzn. niezatrudnionych) osób, ważne jest by zapewnić pełną zgodność tego procesu z przepisami. Zaadresujemy w ten sposób potencjalne ryzyko kontroli UODO w razie złożenia skargi bez rozczarowanych kandydatów.

Za zapewnienia pełnej zgodności z RODO należy wykonać szereg czynności. Wymaga to pogłębionej analizy i dostosowania procedur i druków do specyfiki organizacji. Należy też zabezpieczyć odpowiednie podstawy prawne współpracy z podmiotami zewnętrznych (agencje head hunterskie, portale pośredniczące, itp.). Znaleziony w internecie darmowy wzór klauzuli informacyjnej dla kandydata do pracy może tu nie wystarczyć.

W tym e-booku przedstawiamy Ci:

  • uwagi o tym czyje i jakie dane osobowe są przetwarzane w procesie rekrutacji;
  • jakie są prawidłowe podstawy przetwarzania danych osobowych;
  • jakie są obowiązki administratora danych osobowych wobec uczestników procesu rekrutacji;
  • zasady prawidłowego pozyskania zgody kandydata/kandydatki do pracy;

Fragment treści z eBooka:

Przepisy RODO dość precyzyjnie wskazują, czym powinna się charakteryzować skuteczna zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z art. 4 punkt 11 RODO, zgoda oznacza „dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych”. Sam proces pozyskania zgody został dodatkowo rozwinięty w art. 7 ust. 2 RODO. Zgodnie z tym przepisem, zapytanie o zgodę powinno być wyrażone „w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.”

Formułując treść zgody na przetwarzanie danych osobowych (czy to w przypadku zgody na zbieranie danych w zakresie szerszym niż wynikający z art. 22(1) Kodeksu Pracy, czy w odniesieniu do zgody na wykorzystanie zgłoszenia na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji) trzeba zatem pamiętać, by jej treść była możliwie zwięzła i łatwa do zrozumienia. Ważne jest (…)

 

Dodaj do koszyka
Kategoria:

Powiązane produkty