(eBook) Retencja danych osobowych w praktyce

Mateusz Jakubik
eBook (pdf)

29,00 brutto

RODO, czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, wprowadza zasady ograniczenia przechowywania danych osobowych. Organizacje muszą przechowywać dane tylko tak długo, jak jest to konieczne do spełnienia konkretnych celów. Po spełnieniu tych celów, dane powinny być usunięte lub zanonimizowane. Organizacje są zobowiązane do regularnych przeglądów danych i muszą być w stanie wykazać zgodność z RODO, co często realizowane jest przez audyty. Proces ustalania okresu przechowywania danych w organizacji jest złożony i wymaga współpracy różnych działów. Kluczowe etapy to identyfikacja celu przechowywania danych, konsultacje z działem prawnym, ocena ryzyka i uwzględnienie potrzeb biznesowych. Polityka przechowywania danych powinna być regularnie aktualizowana i podlegać audytom.

W tym e-booku przedstawiamy Ci:

  • czym jest retencja danych;
  • jak zapanować na retencją w organizacji;
  • czemu retencja jest ważna;
  • jak uwzglednić retencje w kopiach zapasowych

Fragment treści z eBooka:

Równocześnie należy przeprowadzić ocenę ryzyka, aby ocenić potencjalne zagrożenia związane zarówno z przechowywaniem, jak i usuwaniem danych. Obejmuje to ważenie takich czynników jak prawdopodobieństwo naruszenia danych, ich wrażliwość i potencjalne odpowiedzialności prawne. Ocena ryzyka pomoże organizacji znaleźć równowagę między przechowywaniem danych dla potrzeb biznesowych a ryzykami związanymi z przedłużonym przechowywaniem danych. 

Potrzeby biznesowe również odgrywają znaczącą rolę w określaniu okresu przechowywania danych. Różne działy, takie jak marketing, obsługa klienta i operacje, mogą mieć różne potrzeby dotyczące przechowywania danych na podstawie swoich konkretnych działań i celów. Dlatego opinie tych jednostek biznesowych są (…)

 

Dodaj do koszyka
Kategoria:

Powiązane produkty