(eBook) RODO w branży deweloperskiej. Od wdrożenia po utrzymanie zgodności

Marcin Stryszko
eBook (pdf)

29,00 brutto

Dane osobowe klientów lub potencjalnych klientów i ich prawidłowe przetwarzanie dotyczy wielu branż. Jedną z nich z pewnością jest branża deweloperska. Każdy z deweloperów na etapie sprzedaży budowanych nieruchomości nawiązuje relacje z potencjalnymi klientami. Od prowadzenia marketingu elektronicznego po pozyskiwanie i podpisywanie umów z klientami. Na każdym z tych etapów dochodzi do zbierania i przetwarzania dużego zakresu danych osobowych.

W przypadku deweloperów prowadzących wiele inwestycji w całej Polsce ilość przetwarzanych danych osobowych klientów można liczyć w dziesiątkach tysięcy. Dlatego też zapewnienie zgodności z przepisami RODO w branży deweloperskiej to nie lada wyzwanie!


W tym e-booku przedstawiamy Ci:

  • Obowiązki dewelopera przy wdrożeniu RODO
  • Przetwarzanie danych w przypadku wielu spółek
  • Jakie obowiązki informacyjne powinny być spełnione przy pozyskiwaniu danych?
  • Jak powinna wyglądać dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych?


Fragment treści z eBooka:

Zakres dokumentacji wymaganej na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych jest szeroki. O ile konieczność posiadania pewnej dokumentacji nie wynika wprost z przepisów RODO, wymóg jej prowadzenia może wynikać pośrednio z obowiązku realizacji zasady rozliczalności. Mówi ona o pełnej odpowiedzialności administratora za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych z obowiązkiem wykazania ich przestrzegania.

Wspomniane wcześniej środki techniczne oraz konieczność ich zastosowania pozostawiona jest do pełnej dyspozycji administratorowi. Jest to kolejny z jego obowiązków, ażeby prawdopodobieństwo i powaga ryzyka naruszenia praw lub wolności osób określić poprzez odniesienie się do (…)

Dodaj do koszyka
Kategoria: