(eBook) Udostępnianie danych osobowych na żądanie organów państwa oraz podmiotów danych

Emilia Dudzińska
eBook (pdf)

29,00 brutto

Czym jest udostępnienie danych na żądanie organów państwa oraz na żądanie podmiotów danych? 

Z udostępnieniem danych osobowych mamy do czynienia w sytuacjach, w których podmiot odbierający dane samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z RODO udostępnianie jest kategorią przetwarzania danych osobowych.  

Udostępnianie przez administratora danych osobowych podmiotom danych dokonywane jest
w ramach realizacji praw podmiotów danych, o których mowa w art. 15 RODO. 

W tym e-booku przedstawiamy Ci:

  • Kiedy mamy do czynienia z udostępnieniem danych?
  • Kluczowe aspekty związane z udostępnieniem danych, w tym zasadę legalności przetwarzania danych w ramach realizacji obowiązku udostępnienia danych na żądanie organu
  • Zasadę rozliczalności w kontekście udostępnienia danych i na co, w świetle powyższej zasady, administrator powinien zwrócić uwagę udostępniając dane osobowe na żądanie organu
  • Wykaz przykładowych organów mogących wystąpić do administratora z wnioskiem o udostępnienie danych z wyszczególnieniem przykładowych postępowań (karne, cywilne)
  • Zasady dotyczące udostępnienia przez administratora kopii danych w ramach realizacji zasady prawa dostępu, przysługującego osobie, której dane dotyczą oraz prawa osób żądających realizacji powyższej zasady

Fragment treści z eBooka:

Legalność udostępniania danych

Przetwarzanie danych osobowych, w tym ich udostępnianie musi być dokonywane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. Powyższy obowiązek wynika
z podstawowej zasady dotyczącej przetwarzania danych osobowych, jaką jest zasada legalności, wyrażona w art. 5 ust. 1 lit. a) RODO.

Administrator, aby udostępnić dane innemu podmiotowi powinien mieć ku temu określoną podstawę. W przypadku udostępnienia danych na żądanie (…)

 

Dodaj do koszyka
Kategoria:

Powiązane produkty