(eBook) Umowa powierzenia przetwarzania danych bez tajemnic

Nina Zacharska
eBook (pdf)

29,00 brutto

Powierzenie przetwarzania danych w imieniu administratora przez podmiot przetwarzający reguluje art. 28 RODO. Umowa, obok innych instrumentów prawnych podlegających prawu Unii lub innego państwa członkowskiego, które wiążą administratora i podmiot przetwarzający, jest wprost wymieniona w art. 28 ust. 3 RODO jako podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez podmiot przetwarzający. Temat ten jest niezwykle złożony a wielu administratorów danych ma niemałą zagwozdkę przy ocenianiu, czy w danej sytuacji faktycznej potrzebne jest umowne uregulowanie przekazania danych innemu podmiotowi. Jakie dobrze przeanalizować stan faktyczny i zawrzeć adekwatną umowę? 

W tym e-booku przedstawiamy Ci:

  • Czym różni się powierzenie danych osobowych od udostępnienia? 
  • Na kim ciąży odpowiedzialność za powierzone do przetwarzania dane osobowe? 
  • Jakie elementy powinna zawierać umowa powierzenia? 
  • Praktyczne wskazówki bawarskiego organu nadzorczego 
  • Czemu służą kontrole podmiotu przetwarzającego? 
  • W jakiej formie należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania? 

Fragment treści z eBooka:

Praktyczne wskazówki Bawarskiego organu nadzorczego 

Na stronie internetowej Bawarskiego Urzędu Krajowego ds. Nadzoru nad Ochroną Danych (jeden z niemieckich organów nadzorczych działających na poziomie krajów związkowych), dostępne jest  praktyczne stanowisko dotyczące określenia tego, czy w danej sytuacji mamy do czynienia z powierzeniem przetwarzania danych osobowych czy nie. Pomimo, że stanowisko to zostało zaprezentowane przez organ szczebla związkowego, to jest zbieżne (a wręcz poszerzone o kolejne przykłady) ze stanowiskiem przyjętym przez organ federalny – Niemiecką Konferencję Ochrony Danych. Wydaje się, że mając na względzie jednolitość prawa unijnego, wskazówki z gruntu niemieckiego mogą być z powodzeniem adaptowane do polskich realiów, do czasu, gdy Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wyda własny dokument w tym zakresie. (…)

 

Dodaj do koszyka
Kategoria:

Powiązane produkty