(eBook) Weryfikacja aplikacji mobilnych pod kątem RODO vs. plan kontroli PUODO na 2023 r.

Nina Zacharska
eBook (pdf)

29,00 brutto

Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2023 rok. Z kontrolą muszą się liczyć przetwarzający dane przy użyciu mobilnych i webowych aplikacji. Szczegółowym przedmiotem kontroli UODO będzie sposób zabezpieczenia i udostępniania danych osobowych przetwarzanych w związku z użytkowaniem tych aplikacji.

Jakie dane przetwarzane są w takich aplikacjach i w jaki sposób zapewnić ich zgodność z przepisami RODO?

W tym e-booku przedstawiamy Ci:

  • Czym różnią się aplikacje mobilne od webowych?
  • Jakie dane osobowe przetwarzane są w aplikacjach mobilnych?
  • Jakie wymogi z zakresu RODO należy mieć na uwadze przy tworzeniu aplikacji (Privacy by design, analiza ryzyka, odpowiednie polityki)?
  • Jak zweryfikować, czy aplikacja spełnia wymogi RODO i przeprowadzić jej audyt?
  • Na jakie kluczowe pytania z zakresu ochrony danych osobowych należy odpowiedzieć podczas audyt aplikacji mobilnej/webowej?
  • Jakie czynności należy podjąć, aby aplikacja mobilna/webowa była wprowadzona zgodnie z przepisami RODO?

Fragment treści z eBooka:

Czym są dane osobowe i ich przetwarzanie? Jakie dane osobowe mogą być przetwarzane w aplikacjach mobilnych i webowych?

Pojęcie danych osobowych zostało zdefiniowane w RODO jako wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej „osobą, której dane dotyczą”).

Pojęcie to ma szeroki zakres, obejmuje zarówno dane umożliwiające bezpośrednią identyfikację (np. imię i nazwisko), jak i dane umożliwiające pośrednią identyfikację (np. numer telefonu, numer rejestracyjny, identyfikator terminala itp.).

Wszelkie operacje na danych osobowych (gromadzenie, zapisywanie, przekazywanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie itp.) stanowią przetwarzanie w rozumieniu RODO, które musi spełniać wymogi określone w tym rozporządzeniu. Operacje przetwarzania muszą być (…)

Dodaj do koszyka
Kategoria:

Powiązane produkty