(eBook) Zarządzanie społecznościami graczy: przewodnik po zgodności z RODO

Paweł Wojciechowski
eBook (pdf)

29,00 brutto

W dzisiejszych czasach branża gamingowa rozwija się w sposób bardzo dynamiczny, a społeczności graczy stają się niezwykle istotnym elementem tego ekosystemu. Jednakże, wraz z rosnącą liczbą użytkowników, wzrasta również odpowiedzialność za prawidłowe zarządzanie danymi osobowymi w zgodzie z przepisami prawnymi.

RODO jest kluczowym „regulaminem” dotyczącym ochrony danych osobowych. Jego zastosowanie rozciąga się na wszystkie organizacje, w tym również społeczności graczy, które przetwarzają dane osobowe europejskich obywateli. Dlatego też, dla każdego, kto zarządza społecznościami graczy, znajomość i przestrzeganie zasad RODO jest niezbędne, aby uniknąć ewentualnych negatywnych konsekwencji prawnych oraz budować zaufanie użytkowników.


W tym e-booku przedstawiamy Ci:

  • Status zarządcy społecznością graczy na gruncie RODO
  • Obowiązki zarządcy społecznością graczy w zależności od statusu na gruncie RODO
  • Co wolno administratorowi forum społeczności graczy?
  • Czego nie wolno administratorowi forum społeczności graczy?
  • Przetwarzanie danych osób małoletnich w społecznościach graczy


Fragment treści z eBooka:

Sytuacja nie jest tak jasna w przypadku podmiotów działających na rzecz twórcy / dystrybutora. W prawdzie może on pełnić rolę administratora danych osobowych, jeśli samodzielnie decyduje o celach i sposobach (środkach komunikacji) przetwarzania danych. W takiej sytuacji, ma on obowiązek przestrzegać zasad RODO i zapewnić zgodność z przepisami jako osobny administrator danych. Jednakże, jeśli działasz na rzecz twórcy / dystrybutora gry, na przykład jako moderator forum, przedstawiciel wsparcia technicznego lub administrator serwera Discord, twoje obowiązki i status mogą być zróżnicowane. W kontekście RODO, nawet jeżeli nie jesteś administratorem danych, to wciąż możesz być traktowany jako podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu głównego zarządcy danych. W takim przypadku, masz obowiązek (…)

Dodaj do koszyka
Kategoria: