(webinar) Ochrona sygnalistów – jak wdrożyć nowe obowiązki zgodnie z RODO?

Maciej Łukaszewicz, Katarzyna Ułasiuk
webinar

59,00 brutto

webinar

Do 17 grudnia 2021 r. każde państwo Unii Europejskiej ma obowiązek wdrożyć unijną dyrektywę dotyczącą ochrony sygnalistów. W założeniu dyrektywy, przepisy nowej ustawy mają wprowadzać ochronę tzw. sygnalistów – czyli osób, które na podstawie ustawy będą mogły dokonywać zgłoszeń o naruszeniu przepisów prawa krajowego i unijnego w obrębie organizacji, w której pracują. Nowe przepisy dotyczące ochrony sygnalistów to nie tylko wyzwania związane z wdrożeniem szeregu procedur, ale również zadbanie o pełną zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych.

Czym są nowe przepisy dotyczące ochrony sygnalistów? Kto może być sygnalistą? W jaki sposób zarządzać ochroną danych osobowych w kontekście ochrony sygnalistów? Co z obowiązkiem informacyjnym wobec osób, których dotyczy zgłoszenie? 

Czas trwania wideo: 1:38h

Dodaj do koszyka
Kategoria: