(webinar) Praca zdalna a ochrona danych osobowych w świetle zmian w KP

Nina Zacharska, Katarzyna Ułasiuk - Delamare
webinar

59,00 brutto

webinar

Praca zdalna, była używana przez niektórych pracodawców długo przed pandemią. Jednak dopiero w czasie pandemii zwrócono uwagę na to, że ta wygodna dla wielu osób forma pracy, nie znajduje żadnego oparcia w polskim prawie. Wielu pracodawców wskazywało pracę zdalną jako jeden z tzw. „benefitów”. Z kolei inni, z uwagi na brak norm prawnych z nią związanych, nie uznawali tej formy pracy.

Po wielu miesiącach oczekiwania uchwalono przepisy zmieniające Kodeks pracy, m.in. w zakresie pracy zdalnej i prewencyjnej kontroli trzeźwości. Oznacza to, że 2023 rok to rok rewolucyjny, który unormuje zasady pracy zdalnej.

Czego się dowiesz z webinarium?
  • Jak pracować zdalnie z uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych?

Wykonywanie obowiązków poza miejscem pracy może rodzić wiele ryzyk – opowiemy Ci dokładnie, jak kwestia bezpiecznej pracy zdalnej powinna być realizowana naszym zdaniem.

  • W jaki sposób kontrolować pracowników?

Nowe przepisy upoważniają pracodawcę do przeprowadzania kontroli pracownika w miejscu wykonywania przez niego pracy zdalnej. Kontrola taka będzie opierała się na zasadach określonych przez strony w regulaminie/poleceniu bądź w porozumieniu zawartym z pracownikiem. Kontrola będzie mogła zostać zrealizowana w miejscu wykonywania pracy zdalnej. Jak przeprowadzić taką kontrolę nie naruszając prywatności pracownika?

  • Co jest do zrobienia z perspektywy zgodności z przepisami?

Zgodnie z art. 67(26) § 1 Kodeksu pracy: „Na potrzeby wykonywania pracy zdalnej pracodawca określa procedury ochrony danych osobowych oraz przeprowadza, w miarę potrzeby, instruktaż i szkolenie w tym zakresie”. Z przepisu nie wynika zatem, co konkretnie powinno być uregulowane w procedurach – ustawodawca zostawia tę kwestię pracodawcom. Spróbujemy podpowiedzieć Ci, jak zaprojektować procedury, aby były jak najbardziej kompletne i zgodne z RODO.

Czas trwania wideo: 1:44h

Dodaj do koszyka
Kategoria:

Powiązane produkty