iSecure logo
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni i pocztowi

Plany działań operatorów pocztowych w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Na mocy art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, operator pocztowy zobowiązany jest posiadać aktualny i uzgodniony plan działania w sytuacjach szczególnego zagrożenia. iSecure może wesprzeć Twoją firmę w tych działaniach.

Celem sporządzenia planu jest przygotowanie przedsięwzięć organizacyjnych i rzeczowych stosownie do przewidywanego zagrożenia, umożliwiających zachowanie ciągłości lub przywracanie świadczenia usług pocztowych w pierwszej kolejności na rzecz organów wykonujących zadania w zakresie ratownictwa oraz niesienia pomocy ludności, podmiotom i służbom wykonującym zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, a następnie na rzecz pozostałych podmiotów.

Plan sporządza się dla obszaru wykonywania działalności pocztowej, na którym operator faktycznie świadczy usługi pocztowe.

Nasza oferta obejmuje:

  • pomoc w wystąpieniu lub wystąpienie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa do odpowiednich urzędów o udostępnienie danych niezbędnych do opracowania planów
  • analizę potencjalnych szczególnych zagrożeń na obszarze, na którym wykonywana jest działalność, ocenę ich wpływu na posiadaną infrastrukturę pocztową oraz zdolność do zachowania ciągłości prowadzonej działalności pocztowej
  • analizę zgłoszonych potrzeb dotyczących świadczenia, utrzymania i odtwarzania usług pocztowych w kontekście posiadanych przez operatora możliwości
  • przygotowanie procedur współpracy z urzędami oraz właściwymi podmiotami i służbami
  • opracowanie wymaganego planu oraz pomoc w jego uzgodnieniu lub uzgodnienie go na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w tworzeniu, aktualizacji oraz uzgadnianiu planów działań operatorów pocztowych w sytuacjach szczególnych zagrożeń, a profesjonalizm w tym działaniu potwierdza fakt powracania klientów w celu aktualizacji wcześniej opracowanych planów.

Kontakt
Michał Sztąberek
Prezes Zarządu
Zapis do newslettera
Dodanie e-maila i potwierdzenie "Zapisz się" oznacza zgodę na przetwarzanie przez iSecure Sp. z o.o. podanego adresu e-mail w celu wysyłania newslettera o usługach, wydarzeniach, czy innych działaniach dotyczących naszej Spółki