iSecure logo
Operatorzy telekomunikacyjni i pocztowi

Plany działań przedsiębiorców pocztowych w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Na mocy ustawy z 2012 roku operator pocztowy jest zobowiązany posiadać aktualne i uzgodnione plany działania w sytuacjach kryzysowych, stanach nadzwyczajnych oraz w sytuacjach szczególnego zagrożenia. iSecure wspiera firmy w stworzeniu i aktualizacji odpowiedniej dokumentacji.

Nasza oferta obejmuje:

  • opracowanie wymaganego planu działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń oraz pomoc w jego uzgodnieniu, w tym korespondencja z właściwymi urzędami
  • przygotowanie procedur współpracy z urzędami oraz właściwymi podmiotami i służbami
  • analizę wpływu zagrożeń na infrastrukturę pocztową oraz zdolność do zachowania ciągłości działalności pocztowej
  • analizę zgłoszonych potrzeb dotyczących świadczenia, zachowania ciągłości i przywracania usług pocztowych w kontekście posiadanych przez operatora możliwości
Kontakt
Michał Sztąberek
Prezes Zarządu