(szkolenie online: eBook + webinar) “Dyrektywa NIS2 – czy ma zastosowanie do Twojej firmy?”

Przemysław Wójcik, Mateusz Jakubik
szkolenie online

79,00 brutto

szkolenie online

Dyrektywa NIS2 została przyjęta przez Parlament Europejski 10 listopada 2022 r. Dyrektywa uchyla dotychczas obowiązującą dyrektywę NIS i wprowadza dwie zmiany o zasadniczym znaczeniu dla przedsiębiorców, tj.: nakłada obowiązek zapewnienia zgodności z przepisami o cyberbezpieczeństwie na nowe podmioty, w tym m.in. na dostawców usług chmurowych i wprowadza możliwość nakładania kar na podmioty, które nie wywiązują się z nałożonych obowiązków. Wysokość kar będzie zależała od rodzaju podmiotu – w przypadku tzw. podmiotów kluczowych będą to kary w wysokości do 10 mln EUR lub 2% łącznego światowego obrotu w poprzednim roku, natomiast dla tzw. podmiotów ważnych do 7 mln EUR lub 1,4% łącznego światowego obrotu w poprzednim roku, przy czym w obu przypadkach, zastosowanie ma kwota wyższa. 

Ponadto, Dyrektywa NIS2 wprowadza nowe obowiązki z zakresu zarządzania cyberbezpieczeństwem, polegające na obligatoryjnym stosowaniu konkretnych rozwiązań z zakresu zarządzania ryzykiem, w tym m.in.: polityki analizy ryzyka i bezpieczeństwa systemów informatycznych, polityki zarządzania incydentami, planów ciągłości działania i zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha dostaw. 

Od daty wejścia w życie Dyrektywy, czyli 16 stycznia 2023 r., Państwa Członkowskie UE mają21 miesięcy na wprowadzenie postanowień Dyrektywy do prawa krajowego. W Polsce oznacza to konieczność nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, co powinno nastąpić najpóźniej do 17 października 2024 roku. Nowe przepisy powinny być stosowane we wszystkich krajach UE od 18 października 2024 r. 

Co znajdziesz w ebooku?

  • Co to jest NIS2 i jakie cele ma ta polityka?
  • Jakie organizacje są objęte wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa w ramach NIS2?
  • Jakie zmiany wprowadza dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 w zakresie cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii?

Czego się dowiesz z webinarium?

  • Jakie działania trzeba podjąć?
  • Najważniejsza zmiany i obowiązki, które wprowadza NIS2?
  • Kogo obowiązuje nowa dyrektywa NIS2 i do kiedy mają zostać przeprowadzone zmiany?

Czas trwania wideo: 1:41h

Dodaj do koszyka
Kategoria:

Powiązane produkty