iSecure logo
Blog

Najnowsza decyzja PUODO [ENG] – English translation of the newest decision of Polish DPA

[ENG] For our English speaking customers we have prepared an English translation of the latest decision issued by the President of the Office for Personal Data Protection in Poland. The Polish DPA (PUODO) issued a
warning for a school for the processing of students’ personal data without legal basis in connection
with conducting a survey concerning students’ personal situation. According to the DPA the school
infringed the provision of Article 6(1)(c) in conjunction with Article 5(1)(a) of the GDPR, but it stated
that a warning will be a sufficient sanction. The original decision (in Polish) you can find here. Our translation into English you find in the file attached to this entry.

[PL] W poniższym wpisie przedstawiamy Państwu angielskie tłumaczenie najnowszej decyzji PUODO, w której organ ukarał jedną ze szkół upomnieniem. Nałożona kara upomnienia jest wynikiem przetwarzania przez tę szkołę, bez podstawy prawnej, danych osobowych uczniów dotyczących ich sytuacji osobistej. Dane takie były zbierane za pośrednictwem ankiet w roku szkolnym 2019/2020 w formie wywiadów pod nazwą „Diagnozowanie sytuacji domowej i szkolnej ucznia. Ankieta dla ucznia”. Pełne angielskie tłumaczenie wydanej decyzji znajdziecie w pliku załączonym do wpisu.

Pobierz wpis w wersji pdf

Podobne wpisy:

Jeszcze raz o nowelizacji

Kary organów nadzorczych – Francja

Popularny serwis internetowy specjalizujący się w sprzedaży obuwia – Spartoo, został ukarany przez francuski organ nadzorczy karą w wysokości 250 000 EUR. Uchybienia, jakie zauważono, polegały przede wszystkim na zbieraniu nadmiernej ilości danych podczas nagrywanych rozmów telefonicznych oraz przechowywaniu danych wielu klientów na długo po ustaniu potrzeby faktycznego ich wykorzystywania (dotyczy to ponad 3 mln […]

Księgi akcyjne

Wyrok WSA w sprawie pierwszej administracyjnej kary pieniężnej nałożonej w Polsce na podstawie RODO

W ubiegłym tygodniu zostało opublikowane uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA) z dnia 11 grudnia 2019 r. (II SA/Wa 1030/19). Orzeczenie to zostało wydane w wyniku rozpatrzenia odwołania spółki Bisnode od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), nakładającej na wskazany podmiot administracyjną karę pieniężną za naruszenie przepisów RODO, w wysokości stanowiącej równowartość […]

Prawo dostępu do danych, a wyrok (C-487/21)

Prawo do uzyskania kopii danych, znane również jako prawo do dostępu, jest jednym z podstawowych praw przewidzianych przez RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych) – unijne rozporządzenie dotyczące prywatności i ochrony danych osobowych obywateli Unii Europejskiej. RODO wprowadza zasady, których należy przestrzegać podczas przetwarzania danych osobowych, a także udziela praw jednostkom, których dane dotyczą. Prawo […]

Zapis do newslettera
Dodanie e-maila i potwierdzenie "Zapisz się" oznacza zgodę na przetwarzanie przez iSecure Sp. z o.o. podanego adresu e-mail w celu wysyłania newslettera o usługach, wydarzeniach, czy innych działaniach dotyczących naszej Spółki