iSecure logo
Blog

Najnowsza decyzja PUODO [ENG] – English translation of the newest decision of Polish DPA

[ENG] For our English speaking customers we have prepared an English translation of the latest decision issued by the President of the Office for Personal Data Protection in Poland. The Polish DPA (PUODO) issued a
warning for a school for the processing of students’ personal data without legal basis in connection
with conducting a survey concerning students’ personal situation. According to the DPA the school
infringed the provision of Article 6(1)(c) in conjunction with Article 5(1)(a) of the GDPR, but it stated
that a warning will be a sufficient sanction. The original decision (in Polish) you can find here. Our translation into English you find in the file attached to this entry.

[PL] W poniższym wpisie przedstawiamy Państwu angielskie tłumaczenie najnowszej decyzji PUODO, w której organ ukarał jedną ze szkół upomnieniem. Nałożona kara upomnienia jest wynikiem przetwarzania przez tę szkołę, bez podstawy prawnej, danych osobowych uczniów dotyczących ich sytuacji osobistej. Dane takie były zbierane za pośrednictwem ankiet w roku szkolnym 2019/2020 w formie wywiadów pod nazwą „Diagnozowanie sytuacji domowej i szkolnej ucznia. Ankieta dla ucznia”. Pełne angielskie tłumaczenie wydanej decyzji znajdziecie w pliku załączonym do wpisu.

Pobierz wpis w wersji pdf

Podobne wpisy:

Kary organów nadzorczych – Belgia

Poniżej przedstawiamy Wam podsumowanie kary nałożonej przez belgijski organ ochrony danych osobowych (APD) w wysokości 600 000 EUR. Podmiotem ukaranym został belgijski oddział Google (Google Belgium), a zarzuty dotyczyły m. in. naruszenia realizacji prawa do bycia zapomnianym. Wszystkie istotne informacje o nałożonej karze znajdziecie na infografice poniżej.

Brak zgłoszenia naruszenia oraz niepowiadomienie osób o incydencie – przegląd kar Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Obowiązek zgłoszenia naruszenia do organu nadzorczego wynika wprost z art. 33 RODO. Zgodnie z przywołanym przepisem, w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, administrator bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu właściwemu zgodnie z art. 55, chyba że jest mało prawdopodobne, […]

Jak przetwarzać dane – poradnik (cz. I)

Prewencyjny pomiar temperatury

Pytanie o możliwość prewencyjnego pomiaru temperatury w dobie pandemii COVID-19 jest jednym z najczęściej zadawanych nam przez naszych klientów, z wielu różnych branż. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom zebraliśmy wjednym miejscu dotychczasowe przepisy i wytyczne odpowiednich organów, a następnie opatrzyliśmy je naszym komentarzem. Podsumowanie zostało przesłane do Związku Firm Ochrony Danych Osobowych (ZFODO) celem skonsultowania i przyjęcia jako wspólne stanowisko. Stanowisko iSecure w zakresie […]

Zapis do newslettera
Dodanie e-maila i potwierdzenie "Zapisz się" oznacza zgodę na przetwarzanie przez iSecure Sp. z o.o. podanego adresu e-mail w celu wysyłania newslettera o usługach, wydarzeniach, czy innych działaniach dotyczących naszej Spółki