iSecure logo
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni i pocztowi

Plany działań przedsiębiorców telekomunikacyjnych w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Aktualizacje planów działań w sytuacji szczególnych zagrożeń

Na mocy art. 176 a ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, przedsiębiorcy telekomunikacyjni zobowiązani są posiadać aktualne i uzgodnione plany działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń. iSecure może wesprzeć Twoją firmę w tych działaniach.

Celem sporządzania planów jest przygotowanie przedsięwzięć organizacyjnych i rzeczowych stosownie do przewidywanego zagrożenia, umożliwiających utrzymanie lub odtworzenie świadczenia usług telekomunikacyjnych przede wszystkim organom koordynującym działania ratownicze i służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy oraz innym podmiotom realizującym zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w następnej kolejności pozostałym użytkownikom.

Plan sporządza się dla obszaru, na którym przedsiębiorca posiada własną infrastrukturę telekomunikacyjną.

Przedsiębiorcy tworzący grupę kapitałową mogą sporządzić wspólny plan działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń, dla wszystkich przedsiębiorców wchodzących w skład tej grupy.

Nasza oferta obejmuje:

  • pomoc w wystąpieniu lub wystąpienie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa do odpowiednich urzędów o udostępnienie danych niezbędnych do opracowania planów
  • analizę potencjalnych szczególnych zagrożeń na obszarze, na którym wykonywana jest działalność, ocenę ich wpływu na własną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz zdolność do zachowania ciągłości działalności telekomunikacyjnej
  • analizę zgłoszonych potrzeb dotyczących świadczenia, utrzymania i odtwarzania usług telekomunikacyjnych oraz dostępu telekomunikacyjnego w kontekście posiadanych przez przedsiębiorcę możliwości
  • przygotowanie procedur współpracy z urzędami oraz właściwymi podmiotami i służbami
  • opracowanie wymaganego planu oraz pomoc w jego uzgodnieniu lub uzgodnienie go na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

 

Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w tworzeniu, aktualizacji oraz uzgadnianiu planów działań przedsiębiorców telekomunikacyjnych w sytuacjach szczególnych zagrożeń, a profesjonalizm w tym działaniu potwierdza fakt powracania klientów w celu aktualizacji wcześniej opracowanych planów. Nabyliśmy również doświadczenia w tworzeniu planów dla przedsiębiorców tworzących grupy kapitałowe, co w 2017 roku umożliwiły odpowiednie przepisy.

Kontakt
Maria Lothamer
Wiceprezes Zarządu
Zapis do newslettera
Dodanie e-maila i potwierdzenie "Zapisz się" oznacza zgodę na przetwarzanie przez iSecure Sp. z o.o. podanego adresu e-mail w celu wysyłania newslettera o usługach, wydarzeniach, czy innych działaniach dotyczących naszej Spółki