iSecure logo
Operatorzy telekomunikacyjni i pocztowi

Plany działań przedsiębiorców telekomunikacyjnych w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Na mocy ustawy z 2004 roku przedsiębiorca telekomunikacyjny zobowiązany jest posiadać aktualne i uzgodnione plany działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń. iSecure wspiera firmy w stworzeniu i aktualizacji odpowiedniej dokumentacji.

Nasza oferta obejmuje:

  • opracowanie wymaganego planu działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń oraz pomoc w jego uzgodnieniu, w tym korespondencja z właściwymi urzędami
  • przygotowanie procedur współpracy z urzędami oraz właściwymi podmiotami i służbami
  • analizę wpływu zagrożeń na infrastrukturę telekomunikacyjną oraz zdolność do zachowania ciągłości działalności telekomunikacyjnej
  • analizę zgłoszonych potrzeb dotyczących świadczenia, utrzymania i odtwarzania usług telekomunikacyjnych oraz dostępu telekomunikacyjnego w kontekście posiadanych przez przedsiębiorcę możliwości
Kontakt
Michał Sztąberek
Prezes Zarządu