(eBook) Prawo dostępu do danych osobowych i inne wybrane uprawnienia podmiotów danych w praktyce

Mateusz Jakubik
eBook (pdf)

29,00 brutto

RODO nadaje osobom fizycznym szereg praw związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te stanowią jeden z filarów ochrony prywatności osób fizycznych. Mówiąc o prawach osób, których dane dotyczą, mamy oczywiście na myśli katalog wynikający z art. 15–22 RODO, tj. prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu, niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

W tym e-booku przedstawiamy Ci:

  • czym jest prawo dostępu do danych
  • jak właściwie udzieić odpowiedzi na zapytanie o dostęd do danych
  • jakie obowiązki powinien spełnić ADO
  • jakie dokumenty pozwolą na sprawne udzielanie odpowiedzi

Fragment treści z eBooka:

W przypadku problemów z realizacją prawa dostępu do danych, podmiot danych może zgłosić skargę do organu nadzorczego. Skargę można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej. Organ nadzorczy może podjąć działania, takie jak przeprowadzenie kontroli u administratora danych lub nałożenie sankcji, jeśli stwierdzi naruszenie przepisów RODO. 

Warto pamiętać, że prawo dostępu do danych ma na celu umożliwienie podmiotom danych sprawdzenia zgodności przetwarzania ich danych z przepisami prawa oraz ewentualne wykrycie i naprawienie nieprawidłowości. Prawo to nie powinno być nadużywane, a wnioski o dostęp do danych powinny być składane w dobrej wierze. (…)

Dodaj do koszyka
Kategoria:

Powiązane produkty