(szkolenie online: eBook + webinar) “Prawo dostępu do danych osobowych i inne wybrane uprawnienia podmiotów danych w praktyce”

Olga Skotnicka, Katarzyna Ułasiuk-Delamare, Mateusz Jakubik
szkolenie online

79,00 brutto

szkolenie online

Mimo, że RODO obowiązuje od maja 2018 roku, to nadal stosowanie niektórych zawartych w nim przepisów potrafi sprawić nam duży kłopot. Częstym problemem wśród administratorów pozostaje kwestia realizacji praw osób, których dane dotyczą. Ich źródłem może być zarówno brak wdrożenia konkretnych procedur, które ułatwiłyby w praktyce szybkie reagowanie na pojawiające się żądania i wnioski podmiotów danych jak również – niestety – niedostosowanie systemów informatycznych, które poprzez braki konkretnych funkcjonalności nie dają możliwości na skuteczne działania w powyższym zakresie.

RODO nadaje osobom fizycznym szereg praw związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te stanowią jeden z filarów ochrony prywatności osób fizycznych. Mówiąc o prawach osób, których dane dotyczą, mamy oczywiście na myśli katalog wynikający z art. 15–22 RODO, tj. prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu, niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Co znajdziesz w ebooku?

  • czym jest prawo dostępu do danych
  • jak właściwie udzieić odpowiedzi na zapytanie o dostęd do danych
  • jakie obowiązki powinien spełnić ADO
  • jakie dokumenty pozwolą na sprawne udzielanie odpowiedzi

Czego się dowiesz z webinarium?

  • Kto wysyła najwięcej żądań dotyczących ich danych osobowych?
  • Co zrobić z niejasno sformułowanymi i mało precyzyjnymi żądaniami podmiotów danych?
  • Jak w praktyce obsłużyć wniosek o dostęp do danych, żądanie usuniecie danych oraz złożenie sprzeciwu?

Czas trwania wideo: 1:15h

Dodaj do koszyka
Kategoria:

Powiązane produkty