(webinar) “Prawo dostępu do danych osobowych i inne wybrane uprawnienia podmiotów danych w praktyce”

Olga Skotnicka, Katarzyna Ułasiuk-Delamare
webinar

59,00 brutto

webinar

RODO nadaje osobom fizycznym szereg praw związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te stanowią jeden z filarów ochrony prywatności osób fizycznych. Mówiąc o prawach osób, których dane dotyczą, mamy oczywiście na myśli katalog wynikający z art. 15–22 RODO, tj. prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu, niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Z wnioskiem o realizację konkretnego prawa może zwrócić się do administratora każda osoba, której dane dotyczą. Statystycznie najczęściej do administratorów trafiają wnioski o usunięcie danych (realizacja prawa do bycia zapomnianym).

W następnej kolejności można wymienić wnioski z żądaniem realizacji prawa dostępu do danych. Warto zwrócić uwagę, że dość powszechnie zdarza się, że osoby fizyczne stosują prawo do usunięcia danych zamiennie ze zgłoszeniem sprzeciwu wobec przetwarzania danych czy jego ograniczenia. Biorąc pod uwagę konkretny stan faktyczny, administrator musi we własnym zakresie ocenić i ustalić, jaka była intencja osoby zgłaszającej żądanie. I właśnie tę tematykę żądań omówimy podczas szkolenia.

Czego się dowiesz z webinarium?
  • Kto wysyła najwięcej żądań dotyczących ich danych osobowych?
  • Co zrobić z niejasno sformułowanymi i mało precyzyjnymi żądaniami podmiotów danych?
  • Jak w praktyce obsłużyć wniosek o dostęp do danych, żądanie usuniecie danych oraz złożenie sprzeciwu?

Czas trwania wideo: 1:15h

Dodaj do koszyka
Kategoria:

Powiązane produkty